Hoe gaan burgers om met duurzaamheid en de energietransitie?

De energietransitie is in volle gang. We moeten in rap tempo minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen en overstappen naar duurzame energiebronnen. Dit is alleen mogelijk als iedereen meedoet: overheden, bedrijven en burgers. De gemeente Altena heeft Dimensus gevraagd een enquête te houden onder de inwoners om inzicht krijgen in de mate waarin duurzaamheid leeft onder inwoners, wat inwoners al doen en wat ze van plan zijn te doen aan duurzaamheid, wat ze nodig hebben om een bijdrage te leveren en op welke wijze burgers geïnformeerd en betrokken willen worden bij de energietransitie. In het najaar van 2019 zijn de uitkomsten van het onderzoek bekend.