Dorpsprofielen en dorpsagenda voor gemeente Overbetuwe

Komend najaar gaan we samen met collega-bureaus Companen en Movisie van start met een tweejarig onderzoekstraject voor de gemeente Overbetuwe. Doel van het project is om voor elk dorp van de gemeente een sociaal profiel op te stellen en hieruit samen met de dorpsbewoners een dorpsagenda af te leiden, waarin gewenste interventies en uitvoeringsvoorstellen worden opgenomen. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor de inwoners. Startpunt is de Monitor Sociale Kracht van Dimensus, waarmee we een beeld kunnen schetsen van de sociale context van elk dorp, inclusief de problemen waar inwoners tegenaan lopen maar ook de potenties die er in de dorpsbevolking zitten. Vervolgens gaan we met de dorpelingen in gesprek om uiteindelijk tot het profiel en de agenda te komen.