Cliëntervaringsonderzoek WMO en Jeugdwet, jaarlijks of continue?

 

WMO

Voor verschillende gemeenten zijn we weer begonnen met het Cliëntervaringsonderzoek Wmo en/of Jeugdwet. In de meeste gevallen verzamelen we de gegevens over 2018 op de ‘traditionele’ manier (online en schriftelijk), maar een aantal gemeenten wil vanaf 2019 de overstap maken naar continu-meting. We benaderen de cliënten dan korter na het contact en de start van de hulpverlening of ontvangst van de voorziening. Daarbij gaan we ook telefonische gesprekken voeren met cliënten om meer beleidsrelevante informatie boven tafel te krijgen. Door te bellen komen we er namelijk achter waarom cliënten ontevreden zijn over bepaalde aspecten en wat hieraan zou kunnen worden gedaan doen, maar ook waarom ze juist erg tevreden zijn. Bij de overstap naar continu-meting bieden we ook aan om de uitkomsten in een dashboard te plaatsen zodat ‘real time’ zicht wordt verkregen op hoe de gemeente er voor staat. Voor sommige gemeenten zoomen we nog in op de tevredenheid over de leveranciers van hulpmiddelen. Met deze informatie kan een onderbouwde aanbesteding worden gedaan.