Communicatie tussen burger en gemeente is cruciaal

 

Tag cloud communicatie burger en gemeente

Elk onderzoek valt of staat met de bereidheid van een burger om mee te doen. Hierbij is het belangrijk dat de burger op de hoogte is van de doelstelling van onderzoek en dat de gemeente terugkoppelt wat zij uiteindelijk met de verkregen informatie heeft gedaan. Dit biedt namelijk de mogelijkheid om burgers intrinsiek te motiveren en betrokkenheid te zijn in de gemeente. Iedereen waardeert zijn of haar tijd als kostbaar. Iets doen op vrijwillige basis, zonder een directe tegenprestatie te ontvangen, is al enige tijd niet meer vanzelfsprekend. Laat staan wanneer de tegenprestatie uitblijft en er ook geen duidelijkheid bestaat over het onderzoek, waar het voor dient en wat er met de informatie wordt gedaan.

“Communicatie over de doelstelling en de uitkomst van onderzoek, draagt bij aan de wil van de burger om mee te werken en vergroot de betrokkenheid met de gemeente.”

Een mooi voorbeeld van goede communicatie tussen burger en gemeente is de gemeente Oosterhout. De betrokkenheid in deze gemeente is groot, wat ook blijkt uit de burgerijenquête van 2018. Dimensus heeft voor zowel de burgerijenquête als voor het kermisonderzoek veldwerk verricht. De gemeente heeft de uitkomsten van het kermisonderzoek bekend gemaakt en terugkoppeling gegeven over de doelstellingen. Daarnaast hebben zij aangekondigd;

Als onderzoeksbureau hebben wij frequent te maken met het evalueren van onderzoek en methoden. Hierbij zijn wij continue bezig na te gaan wat de ontwikkelingen in de samenleving (bijv. nieuwe privacywetgeving AVG) voor impact hebben op de manier waarop wij onderzoek verrichten. Op bepaalde factoren hebben wij en menig ander geen grip, maar het verbeteren van communicatie tussen burger en gemeente wel.