Evaluatie WIJ-dienstencentra Waalwijk

 

Dimensus gaat aan de slag met de evaluatie van de WIJ-dienstencentra in de gemeente Waalwijk.

De gemeente wil graag weten elke ontwikkelingen bij de buurthuizen hebben plaatsgevonden sinds de overgang naar WIJ-dienstencentra. Hoe hebben de buurthuizen dit opgepakt? Hebben zij nu een functie voor een bredere doelgroep? Hoe ziet de samenwerking met andere partijen eruit? Welke activiteiten worden er georganiseerd en voor wie? Hoe hebben de buurthuizen de transformatie ervaren? Dimensus gaat aan de hand van (groeps)gesprekken met veel verschillende partijen de antwoorden op deze vragen boven tafel krijgen.