Evaluatie Jeugdtoezichthouders

 

De gemeente Tilburg heeft halverwege 2018 Jeugdtoezichthouders aangesteld. Als tussenpositie tussen de wijkagent en de jongerenwerkers hebben zij vooral de taak de (potentiële) jongerenoverlast tijdig en beter in beeld te krijgen.

Dimensus beleidsonderzoek heeft door middel van gesprekken met direct betrokken partijen geëvalueerd hoe het werk van de jeugdtoezichthouders wordt ervaren. De jeugdtoezichthouders zelf hebben hun ervaringen eveneens gedeeld. Omdat het een nieuwe functie is, wilde de gemeente ook graag weten hoe de jeugdtoezichthouders in de toekomst optimaal kunnen worden ingezet.