Evaluatie van ‘ambtelijk horen’ bij gemeentelijke bezwaarschriften

 

Als burgers bezwaar willen maken tegen een beslissing die door de gemeente is genomen, dan is dat vaak de start van een lange procedure. Dat is voor de burgers niet prettig en ook niet voor de gemeente. Sommige gemeenten experimenteren met ‘ambtelijk horen’ en bewandelen zo een veel kortere en minder formele weg. De insteek bij ambtelijk horen is dat na ontvangst van het bezwaarschrift direct contact wordt opgenomen met de burger om mogelijke oplossingen te bespreken. We hebben deze werkwijze voor verschillende gemeenten geëvalueerd aan de hand van korte gesprekken (zowel telefonisch als op locatie) met bezwaarmakers en medewerkers van de gemeente.

Wordt er bij uw gemeente ook al gewerkt met ambtelijk horen bij bezwaarschriften, of is dat in overweging? Wij kunnen het proces voor u evalueren.