Geslaagd Werkatelier over de Monitor Sociale Kracht

 

Met onze Monitor Sociale Kracht halen we veel cijfers op over de beleving van burgers over onderdelen van het sociale domein. Gemeenten onderstrepen de waarde van de uitkomsten, vooral waar het gaat om cijfers op wijk- en buurtniveau. De monitor heeft voor gemeenten een belangrijke signalerende functie. Om de gebruikswaarde van de monitor te vergroten, heeft Dimensus een werkatelier georganiseerd met de deelnemende gemeenten.

Het opleveren van cijfers alleen is immers niet voldoende: het gaat erom wat gemeenten met de uitkomsten doen en of dit leidt tot beleidslijnen of aanpassingen in de uitvoering. Daarbij zijn wij ook gaan kijken hoe wij gemeenten hier als onderzoekers nog in kunnen faciliteren. Daarnaast hebben we samenwerking gezocht met Movisie. Het werkatelier heeft hiervoor interessante aanknopingspunten opgeleverd, die we zeker mee gaan nemen bij de vervolgmeting van komend jaar.

Model sociale kracht indicatoren
werkatelier2
werkatelier