Gemeente Beleidsmonitor Sociale Kracht (GBM SK)

 

Voor verschillende gemeenten in Nederland, waaronder Utrecht, Zeist, Houten, Woudenberg, IJsselstein, Montfoort, De Bilt, Bunnik, e.a., voeren wij op dit moment de Gemeente Beleidsmonitor Sociale Kracht (GBM SK) uit. De GBM Sociale Kracht heeft voornamelijk een signalerende waarde, omdat gemeenten inzicht krijgen in de sociale kracht van de burgers. Dit betekent dat specifieke doelgroepen die wonen in bepaalde wijken, buurten of kernen in kaart worden gebracht waardoor duidelijk wordt waar extra inspanningen geleverd moeten worden. 

De veronderstelling van de monitor is dat de sociale kracht wordt bepaald door zeven componenten. Deze componenten hebben betrekking op enerzijds de persoonlijke situatie en deelname aan de maatschappij (individuele zelfredzaamheid, participatie, mate van (niet-) eenzaamheid en financiële zelfredzaamheid) en anderzijds de omgeving waarin men leeft (sociale samenhang in de buurt, beleving van leefbaarheid en veiligheid in een wijk of buurt). Het perspectief van de burger staat hierin centraal. De monitor sociale kracht is daarnaast zeer volledig, omdat niet alleen naar de beperkingen wordt gekeken, maar juist ook naar potenties en de bereidheid van bewoners om iets te doen. 

De mogelijkheid tot benchmarking bieden wij aan via ‘Waar Staat Je Gemeente’, een platform georganiseerd door VNG Realisatie, waarbij de monitor sociale kracht is aangesloten. Een gedeelte van de vragen die WSJG hanteert, zijn opgenomen in de monitor sociale kracht. Hierdoor is het mogelijk vergelijkingen te maken op basis van resultaten uit de monitor sociale kracht. 

Wilt u meer informatie over de GBM Sociale Kracht? Bel of mail ons: 076-5150304 of info@dimensus.nl.