Vragenlijsten

Gemeente Houten

Inwonersonderzoek Sociale Kracht

Gemeente Vijfheerenlanden

Inwonersonderzoek Leefbaarheid en Sociale kracht

Gemeente Vught

Wmo Cliëntervaringsonderzoek 2020

Gemeente ‘s-Hertogenbosch

Wmo Cliëntervaringsonderzoek 2020

Gemeente Den Haag

Inwonersenqête Den Haag 2020 DSO Inwonersenqête Den Haag 2020 OCW Inwonersenqête Den Haag 2020 DSB Inwonersenqête Den Haag 2020 DPZ

Gemeente Beekdaelen

Cliënttevredenheid Jeugd - vragenlijst voor ouders Cliënttevredenheid Jeugd - vragenlijst voor jongeren

Gemeente Voerendaal

Wmo-cliëntervaringsonderzoek

Gemeente Landgraaf

Communiceren met u als inwoner

Brabant Business Panel

Brabant Business Panel

Regio Leiden

Wmo hulpmiddelen Regio Leiden

GeoBaan

GeoBaan

Heeft u nog vragen?

Hoe vult u de vragenlijst in?

U gaat naar de link die in uw brief staat vermeld. Vervolgens vult u (indien nodig) uw persoonlijke inlogcode, waarna de vragenlijst automatisch start.

Voor de meeste vragen staan de mogelijke antwoordopties al op uw scherm, bij open vragen kunt u zelf iets in vullen.

Als u op een vraag geen antwoord kunt of wilt geven is er meestal de mogelijkheid om “weet niet” of “niet van toepassing” aan te klikken.

Privacy

De bescherming van de privacy van onze respondenten vinden wij erg belangrijk! Dimensus respecteert de regels ten aanzien van privacy en de bescherming van persoonsgegevens. Meer informatie over ons privacy beleid vindt u hier. Antwoorden op veelgestelde vragen met betrekking tot privacy en bescherming van persoonsgegevens vindt u hier.

Fair Data Keurmerk

Wij zijn lid van de MOA, de Nederlandse brancheorganisatie van bedrijven en instellingen die zich bezighouden met marktonderzoek. Dimensus voldoet aan de eisen die het Fair Data keurmerk van de MOA stelt. Zie voor nadere informatie https://www.moaweb.nl/.

Hulp nodig?

Als u nog vragen heeft over de enquête dan kunt u ons mailen op onderzoek@dimensus.nl of bellen met 0800-0202055 (gratis) of 076 – 515 03 04.