DIMENSUS is opgericht in 2000. Na de inhoudelijke splitsing van STOGO hebben Lilian Bosten en Hans Verhorst de onderzoeksactiviteiten op het gebied van wonen en welzijn verzelfstandigd en voortgezet onder de naam DIMENSUS beleidsonderzoek.

Door jarenlange ervaring, betrokkenheid bij de thematiek en passie voor het vak, zijn wij een hecht team dat bestaat uit negen medewerkers en een groot aantal veldwerkers onder contract. In 2014 richtte DIMENSUS GEOBAAN Detachering op, dat sociaal geografen en planologen de mogelijkheid biedt werkervaring op te doen. Meer informatie vindt u op www.geobaan.nl

Samenwerking

DIMENSUS werkt, indien nodig of gewenst, samen met andere bedrijven met eigen specialistische kennis of vaardigheden. Wij hechten veel waarde aan deze vormen van samenwerking, die voor ons en onze partners vaak een win-win situatie opleveren. U kunt hier zien met wie wij samenwerken.

Lilian Bosten

Drs. Lilian Bosten (1961) is mede-oprichter en directeur van DIMENSUS beleidsonderzoek. In 1986 afgestudeerd als sociaal-geograaf aan de Univerisiteit Utrecht, daarna werkzaam als beleidsmedewerker / onderzoeksmedewerker bij o.a. de provincie Noord-Brabant en de gemeente Utrecht. Vanaf 1990 projectleider van STOGO onderzoek & advies in Utrecht en vanaf 2000 mede-eigenaar en projectleider van DIMENSUS.

Hans Verhorst

Dr. Hans Verhorst (1959) is mede-oprichter en directeur van DIMENSUS beleidsonderzoek. In 1984 afgestudeerd als sociaal-geograaf aan de Univerisiteit Utrecht, in 1989 bij dezelfde faculteit gepromoveerd op een onderzoek naar de economische functie van stadsvernieuwingsgebieden. In 1988 gestart als projectleider van STOGO onderzoek & advies in Utrecht en vanaf 2000 mede-eigenaar en projectleider van DIMENSUS.