Categorie archieven: projecten

  Met het project ‘Toekomstgerichte erven’ toont de provincie Overijssel de ambitie om alle erven in het buitengebied in de provincie klaar te maken voor de toekomst, zodat de kwaliteit van het landelijk gebied en de natuur, landbouw en woningmarkt aantrekkelijk blijft. Erfeigenaren worden gestimuleerd om hun erf in één keer structureel te verduurzamen en […]

  Het onderzoek bij Geynwijs – het loket voor Wmo en jeugdhulp bij de Gemeente Nieuwegein – is weer afgerond. Dimensus voert jaarlijks uitgebreid onderzoek uit bij zowel cliënten als medewerkers van Geynwijs. Hierbij wordt gevraagd naar de ervaringen met de hulp- en zorgverlening van het vorige jaar. De verbeterslag die in de afgelopen jaren […]

  ‘In welke mate speelt duurzaamheid bij de inwoners van de gemeente Altena?’ Dat was de vraag die centraal stond in het duurzaamheidsonderzoek dat Dimensus heeft uitgevoerd in de gemeente Altena. Onlangs hebben wij de resultaten gepresenteerd aldaar. Zo blijkt dat twee derde van de inwoners van Altena die meededen aan het onderzoek bezorgd is […]

Komend najaar gaan we samen met collega-bureaus Companen en Movisie van start met een tweejarig onderzoekstraject voor de gemeente Overbetuwe. Doel van het project is om voor elk dorp van de gemeente een sociaal profiel op te stellen en hieruit samen met de dorpsbewoners een dorpsagenda af te leiden, waarin gewenste interventies en uitvoeringsvoorstellen worden […]

Wil jij het komende jaar meerdere dagdelen werken tegen een goed uurloon op het zonnige strand van Schouwen-Duiveland? Het is de bedoeling dat je strandbezoekers ter plekke vraagt om hun e-mailadres, zodat ze hierop een enquête kunnen ontvangen van het Kenniscentrum Kusttoerisme. Ben je 18 jaar of ouder en HBO- of WO-student? Bel Wendie voor […]

  Dimensus gaat aan de slag met de evaluatie van de WIJ-dienstencentra in de gemeente Waalwijk. De gemeente wil graag weten elke ontwikkelingen bij de buurthuizen hebben plaatsgevonden sinds de overgang naar WIJ-dienstencentra. Hoe hebben de buurthuizen dit opgepakt? Hebben zij nu een functie voor een bredere doelgroep? Hoe ziet de samenwerking met andere partijen […]

  De gemeente Tilburg heeft halverwege 2018 Jeugdtoezichthouders aangesteld. Als tussenpositie tussen de wijkagent en de jongerenwerkers hebben zij vooral de taak de (potentiële) jongerenoverlast tijdig en beter in beeld te krijgen. Dimensus beleidsonderzoek heeft door middel van gesprekken met direct betrokken partijen geëvalueerd hoe het werk van de jeugdtoezichthouders wordt ervaren. De jeugdtoezichthouders zelf […]