GemeenteBeleidsMonitor Veiligheid en leefomgeving

Lees meer

Start nieuwe metingen rondom hostels in Almere en s-Hertogenbosch

Lees meer

GemeenteBeleidsMonitor Peilstok

Lees meer

GemeenteBeleidsMonitor Sociale Kracht

Lees meer

GemeenteBeleidsMonitor Noord-Brabant 2013

leefbaarheid en veiligheid Bekijk het project

Afvalinzameling Woudenberg

klanttevredenheid Bekijk het project

Monitoring Waterdunen

recreatie en toerisme Bekijk het project

Wijkpeiling Utrecht Oost

leefbaarheid en veiligheid Bekijk het project

Parkeeronderzoek winkelcentrum de Ruwert, Oss

inrichting openbare ruimte Bekijk het project

Bezoekers Tilburgse kermis 2014

recreatie en toerisme Bekijk het project

Stadspanel Den Haag 2014

omnibus / stadspeiling Bekijk het project

Klanttevredenheid Werk en Inkomen Tilburg

klanttevredenheid Bekijk het project
 
Bekijk snel:
Uitgelicht Het laatste nieuws Laatste projecten

GemeenteBeleidsMonitor Noord-Brabant 201327/05/2014|Projecten

GemeenteBeleidsMonitor (GBM): effectief meetinstrument voor beleving veiligheid  en leefomgeving

Ingegeven door de behoefte van gemeenten aan een effectieve monitor voor beleving van veiligheid en leefomgeving, heeft DIMENSUS in 2013 samen met de gemeenten Breda en Oosterhout de GBM (GemeenteBeleidsMonitor) ontwikkeld.

Bekijk het project

Klanttevredenheid Werk en Inkomen Tilburg16/06/2014|Projecten

Gemeenten willen in toenemende mate hun diensten aanbieden via internet en klanten de mogelijkheid bieden via internet zaken met de gemeente te regelen. Door klanten wordt hier echter nog maar weinig gebruik van gemaakt. Veel klanten geven de voorkeur aan telefonisch contact of komen liever even langs bij de gemeente. Voor de afdeling Werk en Inkomen van de gemeente Tilburg heeft DIMENSUS de redenen onderzocht waarom mensen liever naar de balie komen en op basis hiervan de mogelijkheden en voorwaarden geschetst om het internet beter te benutten.

 

Bekijk het project

Stadspanel Den Haag 201427/05/2014|Projecten

Stadsenquete Den Haag wordt Stadspanel Den Haag

Bekijk het project

Wijkpeiling Utrecht Oost25/05/2014|Projecten

Wijkpeilling Oost: welke ideeen hebben bewoners voor het verlevendigen van de buurt?

Bekijk het project

Afvalinzameling Woudenberg26/05/2014|Projecten

Onderzoek naar afvalinzameling en afvalscheiding biedt aanknopingspunten voor beleid

Bekijk het project

Monitoring Waterdunen16/06/2014|Projecten

Bijdrage van DIMENSUS aan de monitoring van het project Waterdunen in West Zeeuws Vlaanderen aan de hand van enquêtes op locatie onder bezoekers. Het project wordt uitgevoerd voor en met het Kenniscentrum Kusttoerisme van de Hogeschool Zeeland

Bekijk het project

Parkeeronderzoek winkelcentrum de Ruwert, Oss11/09/2014|Projecten

De gemeente Oss heeft in Maart 2013 een blauwe parkeerzone ingevoerd bij winkelcentrum de Ruwert.

Bekijk het project

Bezoekers Tilburgse kermis 201411/09/2014|Projecten

De grootste kermis van de Benelux trekt elk jaar weer duizenden bezoekers. Wij vroegen de bezoekers naar hun mening over de kwaliteit en uitstraling van de kermis in Tilburg.

Bekijk het project

Start nieuwe metingen rondom hostels in Almere en s-Hertogenbosch01/04/2014|Nieuws

In navolging van de gemeente Utrecht heeft een aantal gemeenten één of meer woonvoorzieningen geopend voor verslaafde dak- en thuislozen. Doel hiervan is deze burgers een onderkomen te bieden en tegelijkertijd de overlast van deze groepen in de steden te verminderen. DIMENSUS onderzoekt de effecten van de komst van een dergelijke woonvoorziening op de leefbaarheid in de buurt.

Lees meer

GemeenteBeleidsMonitor Veiligheid en leefomgeving30/10/2014|Nieuws

De GemeenteBeleidsMonitor (GBM) Veiligheid en Leefomgeving geeft inzicht in de beleving van bewoners van de veiligheid en leefbaarheid in hun directe omgeving. De GBM is in 2013 samen met de gemeenten Breda en Oosterhout ontwikkeld vanuit de behoefte aan bondige en gerichte informatie op gemeente-, kern-, wijk- of buurtniveau. De kracht van de GBM is dat de vragenlijst in de basis compact is. Hierdoor ontstaat ruimte om meer beleidsinformatie te vergaren, ook over andere onderwerpen (bijv. Wmo, dienstverlening, afvalinzameling, woningbehoefte e.d.). Op deze manier kan het enquête-instrument effectief en efficiënt worden ingezet. In 2013 en 2014 hebben metingen plaatsgevonden bij 16 verschillende gemeenten in met name Noord-Brabant en Utrecht.

Lees meer

GemeenteBeleidsMonitor Sociale Kracht11/11/2014|Nieuws

Met de decentralisaties in de zorg voor de deur ontstaat bij veel gemeenten behoefte aan informatie over de participatie en zelfredzaamheid van hun inwoners. De GBM Sociale Kracht geeft gemeenten inzicht in de sociale kracht van wijken, buurten of kernen en legt vanuit het perspectief van de burgers bloot waar extra inspanningen moeten worden geleverd. KING heeft met ons meegedacht bij het opstellen van de vragenlijst, wat ertoe heeft geleid dat de verkorte versie van “Waar Staat Je Gemeente? integraal is opgenomen. KING ondersteunt de pilot. Samenwerkingspartner Lokaal Centraal levert aan de hand van de uitkomsten een concreet en implementeerbaar beleidsadvies, waar gemeenten direct mee aan de slag kunnen.

Lees meer

GemeenteBeleidsMonitor Peilstok11/11/2014|Nieuws

Om snel kerncijfers te verzamelen over een breed scala aan gemeentelijke beleidsonderwerpen, bestaat naast de GBM Veiligheid en Leefomgeving en de GBM Sociale Kracht ook de GBM Peilstok. De Peilstok is een korte vragenlijst die de gemeente aan de hand van een beperkt aantal vragen, zonder in te zoomen,  de stand van zaken geeft over hoe burgers denken over actuele beleidsonderwerpen, zoals dienstverlening, burgerparticipatie, wonen, afval, (mantel)zorg en verkeer. De uitkomsten geven wethouders en raadsleden op een A4-tje de stand van zaken. Met de Peilstok houdt u vinger aan de pols van de samenleving. De Peilstok is zowel apart als in combinatie met andere onderzoeken uit te voeren.

Lees meer

GemeenteBeleidsMonitor Sociale Kracht11/11/2014|Nieuws

Met de decentralisaties in de zorg voor de deur ontstaat bij veel gemeenten behoefte aan informatie over de participatie en zelfredzaamheid van hun inwoners. De GBM Sociale Kracht geeft gemeenten inzicht in de sociale kracht van wijken, buurten of kernen en legt vanuit het perspectief van de burgers bloot waar extra inspanningen moeten worden geleverd. KING heeft met ons meegedacht bij het opstellen van de vragenlijst, wat ertoe heeft geleid dat de verkorte versie van “Waar Staat Je Gemeente? integraal is opgenomen. KING ondersteunt de pilot. Samenwerkingspartner Lokaal Centraal levert aan de hand van de uitkomsten een concreet en implementeerbaar beleidsadvies, waar gemeenten direct mee aan de slag kunnen.

Lees meer

GemeenteBeleidsMonitor Peilstok11/11/2014|Nieuws

Om snel kerncijfers te verzamelen over een breed scala aan gemeentelijke beleidsonderwerpen, bestaat naast de GBM Veiligheid en Leefomgeving en de GBM Sociale Kracht ook de GBM Peilstok. De Peilstok is een korte vragenlijst die de gemeente aan de hand van een beperkt aantal vragen, zonder in te zoomen,  de stand van zaken geeft over hoe burgers denken over actuele beleidsonderwerpen, zoals dienstverlening, burgerparticipatie, wonen, afval, (mantel)zorg en verkeer. De uitkomsten geven wethouders en raadsleden op een A4-tje de stand van zaken. Met de Peilstok houdt u vinger aan de pols van de samenleving. De Peilstok is zowel apart als in combinatie met andere onderzoeken uit te voeren.

Lees meer

GemeenteBeleidsMonitor Veiligheid en leefomgeving30/10/2014|Nieuws

De GemeenteBeleidsMonitor (GBM) Veiligheid en Leefomgeving geeft inzicht in de beleving van bewoners van de veiligheid en leefbaarheid in hun directe omgeving. De GBM is in 2013 samen met de gemeenten Breda en Oosterhout ontwikkeld vanuit de behoefte aan bondige en gerichte informatie op gemeente-, kern-, wijk- of buurtniveau. De kracht van de GBM is dat de vragenlijst in de basis compact is. Hierdoor ontstaat ruimte om meer beleidsinformatie te vergaren, ook over andere onderwerpen (bijv. Wmo, dienstverlening, afvalinzameling, woningbehoefte e.d.). Op deze manier kan het enquête-instrument effectief en efficiënt worden ingezet. In 2013 en 2014 hebben metingen plaatsgevonden bij 16 verschillende gemeenten in met name Noord-Brabant en Utrecht.

Lees meer

GemeenteBeleidsMonitor (GBM): effectief meetinstrument voor beleving veiligheid en leefomgeving01/04/2014|Nieuws

Ingegeven door de behoefte van gemeenten aan een effectieve monitor voor beleving van veiligheid en leefomgeving, heeft DIMENSUS in 2013 samen met de gemeenten Breda en Oosterhout de GBM (GemeenteBeleidsMonitor) ontwikkeld. De GBM combineert de voor gemeenten relevante vragen uit de (oude) GSB-monitor en Integrale Veiligheidsmonitor (IVM) met andere beleidsvragen.

Lees meer

De GBM peilstok01/04/2014|Nieuws

De GBM Veiligheid en Leefomgeving heeft primair tot doel de beleving van veiligheid en aspecten van leefbaarheid in kaart te brengen. Veel gemeenten hebben daarnaast aangegeven behoefte te hebben aan een compacte meting om de stand van zaken op allerlei beleidsterreinen in beeld te brengen.

Lees meer

Verzamelt uw gemeente optimaal afval in?01/04/2014|Nieuws

Het afvalbeleid is een belangrijk speerpunt bij veel gemeenten. Een goed afvalbeleid combineert kostenefficiëntie met het bereiken van milieudoelstellingen en optimaal gemak voor de burger.

Lees meer

Evaluatie bouwen zonder welstand09/12/2014|Projecten
Bekijk het project

Tussenevaluatie pilot WMO voorzieningen09/12/2014|Projecten
Bekijk het project

Evaluatie spoorboekje 3 Participatiewet Dienstregeling 201509/12/2014|Projecten
Bekijk het project

Luisteraarsonderzoek Evergreen top 100024/11/2014|Projecten
Bekijk het project

Enquête regionale omroepen24/11/2014|Projecten
Bekijk het project

Onderzoek Winterbeleving Tilburg24/11/2014|Projecten
Bekijk het project

Over Dimensus

DIMENSUS is in 2000 opgericht door Lilian Bosten (1961) en Hans Verhorst (1959), allebei sociaal geograaf uit Utrecht. Eind jaren tachtig zijn wij als projectleider gaan werken bij STOGO onderzoek & advies in Utrecht. STOGO was een spin-off van de Utrechtse universiteit, opgezet om net-afgestudeerde sociaal-geografen werkervaring te laten opdoen in de onderzoekspraktijk. Vanaf die tijd hebben wij ons contactennetwerk opgebouwd in met name de gemeentelijke onderzoekswereld.