GemeenteBeleidsMonitor Peilstok

Lees meer

GemeenteBeleidsMonitor Sociale Kracht

Lees meer

GemeenteBeleidsMonitor Veiligheid en Leefomgeving

Lees meer

Goede score voor Sociale Kracht in Houten

Lees meer

Gemeentelijke Beleidsmonitor 2015

leefbaarheid en veiligheid Bekijk het project

Ondernemersenquête Roosendaal

bedrijven en voorzieningen Bekijk het project

Monitor Sociale Kracht

zorg en welzijn Bekijk het project

Parkeeronthaal Zeeuwse Kust 2015

recreatie en toerisme Bekijk het project

Evenementenmonitor Heerlen

recreatie en toerisme Bekijk het project

Alumnionderzoek Avans Breda en UU:

overige beleidsthema’s Bekijk het project
 
Bekijk snel:
Uitgelicht Laatste nieuws Laatste projecten

Monitor Sociale Kracht 16/12/2015|Projecten

Om informatie over de sociale kracht van een buurt te verkrijgen, doet Dimensus onderzoek op wijkniveau. Zo kan gericht worden bepaald welke kwetsbare groepen een buurt of wijk kent en wat er nodig is om de dienstverlening voor deze groepen in de gemeente op peil te houden. Zo is elke gemeente in staat om gericht(er) initiatieven te faciliteren en toe te werken naar een meer natuurlijke vorm van participatie waar deze wenselijk is. 

 

Bekijk het project

Evenementenmonitor Heerlen16/03/2016|Projecten

De informatie uit de monitor moet uiteindelijk de basis vormen voor gefundeerde keuzes in toekomstig beleid. De monitor levert onder andere bruikbare informatie over het aantal bezoekers, hun bestedingen en hun waardering.

 

Bekijk het project

Gemeentelijke Beleidsmonitor 2015 16/12/2015|Projecten

In de module veiligheid en leefomgeving worden de volgende thema’s onderzocht: leefbaarheid van een buurt, betrokkenheid bij de buurt, burenhulp, mantelzorg en vrijwilligerswerk, beleving van buurtproblemen, veiligheidsbeleving, relatie tussen de gemeente en haar inwoners. De module , wonen en verhuizen zoomt in op de tevredenheid ten aanzien van de gehuurde of koopwoning en eventuele verbouw- of verhuisplannen en redenen hiervoor. De module sociale kracht onderzoekt de zelfredzaamheid , de participatie en sociale contacten van inwoners op buurt en/of wijkniveau. De enquêteresultaten worden gebruikt om te bekijken wat de diverse gemeenten nog meer kunnen doen om de wijken en buurten veiliger en leefbaarder te maken en hoe de sociale kracht kan worden benut en bevorderd.

Bekijk het project

Parkeeronthaal Zeeuwse Kust 201517/09/2015|Projecten

De enquêteurs van Dimensus hebben met name in augustus maar ook in september op vooraf vastgestelde tijden en parkeerplaatsen gewerkt. Door respondenten ook potentiële winnaars te maken van een weekend Zeeland waren deelnemers – hoewel “bepakt en bezakt” en ook met kinderen – veelal toch bereid hun medewerking te verlenen. In totaal zijn 1000 enquêtes afgenomen om een goed beeld te verkrijgen van behoeften en wensen van gebruikers.

Bekijk het project

Alumnionderzoek Avans Breda en UU: 16/12/2015|Projecten

Niet alleen komt het contact met alumni ten goede aan de kwaliteit van de opleiding en kan het de aansluiting op de arbeidsmarkt verbeteren. Zij kunnen meer betekenen! Alumni kunnen een rol spelen door ervaringen te delen in gastcolleges en studenten te begeleiden in het proces van hun studiekeuze. Daarnaast beschikken alumni over een netwerk, waarbij zij huidige studenten van dienst kunnen zijn bij het vinden van een afstudeerplek, stage of zelfs een baan! Zo dragen alumni ook al snel bij aan de profilering en reputatie van de opleiding.

Bekijk het project

Ondernemersenquête Roosendaal16/12/2015|Projecten

De ondernemerspeiling focust op het functioneren van de gemeente op vijf onderwerpen: (digitale) dienstverlening, lokale regel- en lastendruk, de relatie ondernemer-gemeente, het economisch beleid en het vestigingsklimaat. Afhankelijk van de onderzoeksvraag kunnen aanvullende vragen worden opgenomen in de ondernemerspeiling. Aanvullend onderzocht Dimensus onder andere de ervaring van ondernemers met de gemeentelijke regelgeving en lasten, hun oordeel over de bedrijfsomgeving en de staat van de openbare ruimte en de verwachtingen ten aanzien van de ontwikkeling van de gemeente.

Bekijk het project

GemeenteBeleidsMonitor Veiligheid en Leefomgeving30/10/2014|Nieuws

De GemeenteBeleidsMonitor (GBM) Veiligheid en Leefomgeving geeft inzicht in de beleving van bewoners van de veiligheid en leefbaarheid in hun directe omgeving. De vernieuwde GBM sluit hiermee aan op actuele beleidsthema's als participatie, zelfredzaamheid en burgerinitiatief en herbergt daarnaast de belangrijkste vragen uit de voormalige Veiligheidsmonitor. De GBM is in 2013 samen met de gemeenten Breda en Oosterhout ontwikkeld vanuit de behoefte aan bondige en gerichte informatie op gemeente-, kern-, wijk- of buurtniveau. De kracht van de GBM is dat de vragenlijst in de basis compact is. Hierdoor ontstaat ruimte om meer beleidsinformatie te vergaren, ook over andere onderwerpen (bijv. dienstverlening, afvalinzameling, wmo, woningbehoefte e.d.). Op deze manier kan het enquête-instrument effectief en efficiënt worden ingezet. In 2013 en 2014 hebben metingen plaatsgevonden bij verschillende gemeenten in met name Noord-Brabant en Utrecht. In 2015 vinden metingen plaats bij de gemeenten Oosterhout, Breda, Baarle-Nassau, Geertruidenberg, Gilze Rijen, Alphen Chaam, Drimmelen en Zundert. In de gemeente Houten heeft eerder een pilot Sociale Kracht plaatsgevonden. Voor meer informatie over de GemeenteBeleidsMonitor neemt u contact op met Lilian Bosten via lilian.bosten@dimensus.nl of tel.: 076 5150304.

Lees meer

GemeenteBeleidsMonitor Sociale Kracht11/11/2014|Nieuws

Met de decentralisaties in de zorg voor de deur ontstaat bij veel gemeenten behoefte aan informatie over de participatie en zelfredzaamheid van hun inwoners. De GBM Sociale Kracht geeft gemeenten inzicht in de sociale kracht van wijken, buurten of kernen en legt vanuit het perspectief van de burgers bloot waar extra inspanningen moeten worden geleverd. KING heeft met ons meegedacht bij het opstellen van de vragenlijst, wat ertoe heeft geleid dat de verkorte versie van “Waar Staat Je Gemeente? integraal is opgenomen. KING ondersteunt de pilot. Samenwerkingspartner Lokaal Centraal levert aan de hand van de uitkomsten een concreet en implementeerbaar beleidsadvies, waar gemeenten direct mee aan de slag kunnen.

Lees meer

GemeenteBeleidsMonitor Peilstok11/11/2014|Nieuws

Om snel kerncijfers te verzamelen over een breed scala aan gemeentelijke beleidsonderwerpen, bestaat naast de GBM Veiligheid en Leefomgeving en de GBM Sociale Kracht ook de GBM Peilstok. De Peilstok is een korte vragenlijst die de gemeente aan de hand van een beperkt aantal vragen, zonder in te zoomen,  de stand van zaken geeft over hoe burgers denken over actuele beleidsonderwerpen, zoals dienstverlening, burgerparticipatie, wonen, afval, (mantel)zorg en verkeer. De uitkomsten geven wethouders en raadsleden op een A4-tje de stand van zaken. Met de Peilstok houdt u vinger aan de pols van de samenleving. De Peilstok is zowel apart als in combinatie met andere onderzoeken uit te voeren.

Lees meer

Goede score voor Sociale Kracht in Houten08/12/2015|Nieuws

Inwoners van Houten scoren over het algemeen goed als het gaat om hun sociale kracht. Gemiddeld bedraagt die 7,7 op een schaal van 0 tot 10. Dat blijkt uit de Monitor Sociale Kracht die vandaag is gepresenteerd. De monitor geeft inzicht in de eigen kracht van inwoners én in de samenkracht van burgers in buurten, wijken of kernen. De uitkomsten zullen worden betrokken bij het evalueren van bestaand beleid en het ontwikkelen van nieuw beleid, in het bijzonder binnen het sociaal domein.

Voor de monitor is een enquête gehouden onder inwoners van 16 jaar of ouder. Zij zijn bevraagd over zes aspecten die sociale kracht bepalen: zelfredzaamheid, participatie, sociaal-economische status, collectieve zelfredzaamheid, leefbaarheid en veiligheid.

Houten wordt gemiddeld genomen als veilig ervaren (score 8,6). Bewoners kunnen zich behoorlijk goed redden (8,3) en hebben veelal een hoge sociaal economische status (8,0). De leefbaarheid wordt over het algemeen positief gewaardeerd (7,5). Veel bewoners doen actief mee, participeren in de samenleving (7,5). Alleen de collectieve zelfredzaamheid, het zorgen voor elkaar, zou nog wat meer van de grond moeten komen (5,9).

De gemeente heeft vanaf 2002 iedere twee jaar een monitor uitgevoerd over de wijze waarop de bewoners de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt ervaren. Vanwege veranderende beleidsprioriteiten, onder andere door de decentralisaties in het sociaal domein, heeft de gemeente samen met de onderzoeksbureaus Dimensus en Lokaal Centraal de Monitor Sociale Kracht ontwikkeld.

Lees meer

Goede score voor Sociale Kracht in Houten08/12/2015|Nieuws

Inwoners van Houten scoren over het algemeen goed als het gaat om hun sociale kracht. Gemiddeld bedraagt die 7,7 op een schaal van 0 tot 10. Dat blijkt uit de Monitor Sociale Kracht die vandaag is gepresenteerd. De monitor geeft inzicht in de eigen kracht van inwoners én in de samenkracht van burgers in buurten, wijken of kernen. De uitkomsten zullen worden betrokken bij het evalueren van bestaand beleid en het ontwikkelen van nieuw beleid, in het bijzonder binnen het sociaal domein.

Voor de monitor is een enquête gehouden onder inwoners van 16 jaar of ouder. Zij zijn bevraagd over zes aspecten die sociale kracht bepalen: zelfredzaamheid, participatie, sociaal-economische status, collectieve zelfredzaamheid, leefbaarheid en veiligheid.

Houten wordt gemiddeld genomen als veilig ervaren (score 8,6). Bewoners kunnen zich behoorlijk goed redden (8,3) en hebben veelal een hoge sociaal economische status (8,0). De leefbaarheid wordt over het algemeen positief gewaardeerd (7,5). Veel bewoners doen actief mee, participeren in de samenleving (7,5). Alleen de collectieve zelfredzaamheid, het zorgen voor elkaar, zou nog wat meer van de grond moeten komen (5,9).

De gemeente heeft vanaf 2002 iedere twee jaar een monitor uitgevoerd over de wijze waarop de bewoners de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt ervaren. Vanwege veranderende beleidsprioriteiten, onder andere door de decentralisaties in het sociaal domein, heeft de gemeente samen met de onderzoeksbureaus Dimensus en Lokaal Centraal de Monitor Sociale Kracht ontwikkeld.

Lees meer

Meldingen over misbruik Woningmarktonderzoek gemeente Voorst (phishing). Er worden geen cadeaus uitgeloofd!19/01/2015|Nieuws

Inwoners van de gemeente Voorst let op! De gemeente Voorst ontvangt meldingen dat bureaus inwoners telefonisch benaderen om vertrouwelijke gegevens te achterhalen (phishing). Hierbij verwijzen zij onder andere naar het woningmarktonderzoek, dat onlangs in de gemeente Voorst heeft gelopen. Geef uw gegevens niet af! Het onderzoek is reeds afgerond! Dimensus, het onderzoeksbureau dat het onderzoek in opdracht van de gemeente heeft uitgevoerd, heeft niets met deze telefoontjes te maken. Ook zullen Dimensus of de gemeente Voorst nooit telefonisch naar uw vertrouwelijke gegevens (zoals bankgegevens) vragen. Lees in het onderstaande bericht wat u moet doen als u een telefoontje krijgt of heeft gehad.

Lees meer

GemeenteBeleidsMonitor Sociale Kracht11/11/2014|Nieuws

Met de decentralisaties in de zorg voor de deur ontstaat bij veel gemeenten behoefte aan informatie over de participatie en zelfredzaamheid van hun inwoners. De GBM Sociale Kracht geeft gemeenten inzicht in de sociale kracht van wijken, buurten of kernen en legt vanuit het perspectief van de burgers bloot waar extra inspanningen moeten worden geleverd. KING heeft met ons meegedacht bij het opstellen van de vragenlijst, wat ertoe heeft geleid dat de verkorte versie van “Waar Staat Je Gemeente? integraal is opgenomen. KING ondersteunt de pilot. Samenwerkingspartner Lokaal Centraal levert aan de hand van de uitkomsten een concreet en implementeerbaar beleidsadvies, waar gemeenten direct mee aan de slag kunnen.

Lees meer

GemeenteBeleidsMonitor Peilstok11/11/2014|Nieuws

Om snel kerncijfers te verzamelen over een breed scala aan gemeentelijke beleidsonderwerpen, bestaat naast de GBM Veiligheid en Leefomgeving en de GBM Sociale Kracht ook de GBM Peilstok. De Peilstok is een korte vragenlijst die de gemeente aan de hand van een beperkt aantal vragen, zonder in te zoomen,  de stand van zaken geeft over hoe burgers denken over actuele beleidsonderwerpen, zoals dienstverlening, burgerparticipatie, wonen, afval, (mantel)zorg en verkeer. De uitkomsten geven wethouders en raadsleden op een A4-tje de stand van zaken. Met de Peilstok houdt u vinger aan de pols van de samenleving. De Peilstok is zowel apart als in combinatie met andere onderzoeken uit te voeren.

Lees meer

GemeenteBeleidsMonitor Veiligheid en Leefomgeving30/10/2014|Nieuws

De GemeenteBeleidsMonitor (GBM) Veiligheid en Leefomgeving geeft inzicht in de beleving van bewoners van de veiligheid en leefbaarheid in hun directe omgeving. De vernieuwde GBM sluit hiermee aan op actuele beleidsthema's als participatie, zelfredzaamheid en burgerinitiatief en herbergt daarnaast de belangrijkste vragen uit de voormalige Veiligheidsmonitor. De GBM is in 2013 samen met de gemeenten Breda en Oosterhout ontwikkeld vanuit de behoefte aan bondige en gerichte informatie op gemeente-, kern-, wijk- of buurtniveau. De kracht van de GBM is dat de vragenlijst in de basis compact is. Hierdoor ontstaat ruimte om meer beleidsinformatie te vergaren, ook over andere onderwerpen (bijv. dienstverlening, afvalinzameling, wmo, woningbehoefte e.d.). Op deze manier kan het enquête-instrument effectief en efficiënt worden ingezet. In 2013 en 2014 hebben metingen plaatsgevonden bij verschillende gemeenten in met name Noord-Brabant en Utrecht. In 2015 vinden metingen plaats bij de gemeenten Oosterhout, Breda, Baarle-Nassau, Geertruidenberg, Gilze Rijen, Alphen Chaam, Drimmelen en Zundert. In de gemeente Houten heeft eerder een pilot Sociale Kracht plaatsgevonden. Voor meer informatie over de GemeenteBeleidsMonitor neemt u contact op met Lilian Bosten via lilian.bosten@dimensus.nl of tel.: 076 5150304.

Lees meer

GemeenteBeleidsMonitor (GBM): effectief meetinstrument voor beleving veiligheid en leefomgeving01/04/2014|Nieuws

Ingegeven door de behoefte van gemeenten aan een effectieve monitor voor beleving van veiligheid en leefomgeving, heeft DIMENSUS in 2013 samen met de gemeenten Breda en Oosterhout de GBM (GemeenteBeleidsMonitor) ontwikkeld. De GBM combineert de voor gemeenten relevante vragen uit de (oude) GSB-monitor en Integrale Veiligheidsmonitor (IVM) met andere beleidsvragen.

Lees meer

Evenementenmonitor Heerlen16/03/2016|Projecten

Voor de gemeente Heerlen ontwikkelden wij de evenementenmonitor. De gemeente Heerlen profileert zich als evenementenstad. Jaarlijks worden talrijke kleine en grote evenementen georganiseerd in en om de stad. Voor een aantal van deze evenementen verleent de gemeente subsidie, waarvoor verschillende criteria worden gehanteerd. De evenementenmonitor is geïnitieerd om te onderzoeken of de gesubsidieerde evenementen in voldoende mate aan de gestelde criteria voldoen en om meer inzicht te bieden in de effecten van evenementen in Heerlen.

Bekijk het project

Vervolgmeting onderzoek `Nieuwe Minima´15/03/2016|Projecten

In 2014 hebben inwoners met een minimuminkomen aanspraak kunnen maken op de eenmalige uitkering koopkrachttegemoetkoming. Inwoners die niet eerder gebruik hebben gemaakt van een inkomensondersteuning van de gemeente konden via een speciaal aanvraagformulier deze eenmalige uitkering aanvragen. Deze huishoudens stonden voorheen bij de gemeente niet bekend als hulpbehoevende gezinnen. Deze 223 ‘nieuwe’ huishoudens hebben de eenmalige uitkering ontvangen. Voor de gemeente Oosterhout is het interessant om na te gaan wat de achtergronden zijn van deze nog redelijk onbekende groep voor de gemeente.

Bekijk het project

Monitor Sociale Kracht 16/12/2015|Projecten

Om gemeenten handvatten te bieden voor het activeren van de eigen- en samenkracht van burgers heeft Dimensus Beleidsonderzoek, samen met Lokaal Centraal, de Monitor Sociale Kracht ontwikkeld. Lokaal Centraal levert aan de hand van de resultaten van het onderzoek, concreet en implementeerbaar beleidsadvies, waar de gemeente direct mee aan de slag kan. 

De gemeente Houten is bij de ontwikkeling van de Monitor Sociale Kracht pilotgemeente geweest voor de regio. De monitor wordt nu ook in een groot aantal regiogemeenten uitgevoerd zodat zij straks ten opzichte van elkaar kunnen worden gepositioneerd. Dit biedt de mogelijkheid om van elkaar te leren. 

Bekijk het project

Gemeentelijke Beleidsmonitor 2015 16/12/2015|Projecten

In het najaar van 2015 voert Dimensus de tweejaarlijkse Gemeentelijke Beleidsmonitor (GBM) uit, in opdracht van en in nauwe samenwerking met de gemeenten Breda, Oosterhout, Drimmelen, Geertruidenberg, Gilze Rijen, Baarle-Nassau, Alphen Chaam en Zundert. Met behulp van de GBM kunnen we de beleving, beoordeling en behoeften van bewoners in kaart brengen ten aanzien van hun woonomgeving. Verschillende onderwerpen komen aan bod, maar de nadruk ligt op de woon- en leefomgeving, veiligheid en de sociale kwaliteit. De GBM meet dus meer dan alleen de veiligheidsbeleving van burgers en zoomt ook in op wat burgers voor de buurt en voor elkaar kunnen en willen doen.

Het gevoel van veiligheid in een wijk of buurt is ook groter als er meer sociale samenhang is. Tegelijkertijd kan worden bepaald welke kwetsbare groepen een buurt of wijk kent en wat er nodig is om de dienstverlening voor deze groepen in de gemeente op peil te houden in het kader van de nieuwe Wmo 2015. 

Bekijk het project

Alumnionderzoek Avans Breda en UU: 16/12/2015|Projecten

Een optimale aansluiting en afstemming tussen opleidingen en het bedrijfsleven zorgt ervoor dat ons aankomend talent met de juiste kennis en expertise kan worden uitgerust. Onderzoek onder alumni biedt opleidingen waardevolle informatie. De UU won er eerder de Nationale Alumniprijs mee! Onderzoek ook wat uw alumni willen en kunnen betekenen voor uw hogeschool of universiteit!

Bekijk het project

Ondernemersenquête Roosendaal16/12/2015|Projecten

De gemeente Roosendaal hecht sterke waarde aan het ontwikkelen van stimulerend economisch beleid dat aansluit bij de behoefte van lokale ondernemers. Reden voor de gemeente Roosendaal om te onderzoeken hoe tevreden ondernemers zijn over dienstverlening van de gemeente en het ondernemersklimaat in Roosendaal.

De gevalideerde ondernemerspeiling van KING vormt de basis voor ons onderzoek onder ondernemers in uw gemeente.  Dit heeft tot voordeel dat uw gemeente de onderzoekresultaten kan benchmarken. Oók vinden gedragen resultaten sneller invoer in de praktijk. Op waarstaatjegemeente.nl kunnen cijfers worden vergeleken, zodat een goed en betrouwbaar beeld ontstaat van het ondernemersklimaat en de dienstverlening van uw gemeente.

 

Bekijk het project

Over Dimensus

DIMENSUS is specialist in beleidsondersteunend én -activerend onderzoek. Wij bieden niet alléén cijfers en getallen; essentieel om onderbouwd en afgewogen beleid te ontwikkelen, uitvoeren en evalueren. Ook nemen wij werk uithanden door samen met (semi)overheden en corporaties op zoek te gaan naar de wijze waarop beleid efficiënt en effectief kan worden geïmplementeerd.

Dimensus Beleidsonderzoek biedt producten op maat die zijn ontwikkeld voor én in samenspraak met beleidsmakers! Op wijk- en/of buurtniveau maken wij inzichtelijk waar zich welke problemen bevinden en bovenal waar kansen liggen; op het gebied van leefbaarheid, veiligheid en sociale kwaliteit, maar ook op andere beleidsterreinen. En natuurlijk kijken we kritisch naar budgetten; door waar mogelijk onderzoeken samen te voegen of gemeenten te faciliteren gezamenlijk op te trekken. Kortom: onderzoek waar u direct mee aan de slag kunt. Zo doen wij dat bij Dimensus!