GemeenteBeleidsMonitor Peilstok

Lees meer

GemeenteBeleidsMonitor Veiligheid en leefomgeving

Lees meer

GemeenteBeleidsMonitor Sociale Kracht

Lees meer

Parkeeronderzoek winkelcentrum de Ruwert, Oss

inrichting openbare ruimte Bekijk het project

Onderzoek Winterbeleving Tilburg

recreatie en toerisme Bekijk het project

Wijkpeiling Utrecht Oost

leefbaarheid en veiligheid Bekijk het project

Arbeidsmarktonderzoek alumni Sociale Geografie en Planologie (SGPL) Universiteit Utrecht

overige beleidsthema’s Bekijk het project

Stadspanel Den Haag 2014

omnibus / stadspeiling Bekijk het project
 
Bekijk snel:
Uitgelicht Het laatste nieuws Laatste projecten

Stadspanel Den Haag 201427/05/2014|Projecten

Stadsenquete Den Haag wordt Stadspanel Den Haag

Bekijk het project

Wijkpeiling Utrecht Oost25/05/2014|Projecten

Wijkpeilling Oost: welke ideeen hebben bewoners voor het verlevendigen van de buurt?

Bekijk het project

Parkeeronderzoek winkelcentrum de Ruwert, Oss11/09/2014|Projecten

De gemeente Oss heeft in Maart 2013 een blauwe parkeerzone ingevoerd bij winkelcentrum de Ruwert.

Bekijk het project

Onderzoek Winterbeleving Tilburg27/01/2015|Projecten

Elk jaar worden, in de periode voor kerst, steden versiert met feestelijke verlichting en andere kerstdecoratie. Na veel kritiek op de feestverlichting in Tilburg in voorgaande jaren, besloot het ondernemersfonds in Tilburg goed uit te pakken en ervoor te zorgen dat de binnenstad van Tilburg er warm en sfeervol uitzag. Naast het feestelijk aankleden van de stad zijn tevens diverse evenementen georganiseerd, zoals Moonlight shopping. DIMENSUS beleidsonderzoek heeft, aan de hand van een meting voor en een meting tijdens de winterse aankleding van de stad, onderzoek gedaan naar de invloed van het project Winterbeleving op het bezoek aan de binnenstad van Tilburg.

Bekijk het project

Arbeidsmarktonderzoek alumni Sociale Geografie en Planologie (SGPL) Universiteit Utrecht18/02/2015|Projecten

De Stichting STOGO voert in samenwerking met het Departement Sociale Geografie en Planologie van de faculteit Geografie van de Universiteit van Utrecht periodiek (twee- of driejaarlijks) onderzoek uit onder afgestudeerden van de doctoraal- en masteropleidingen van het departement SGPL. Voor 2015 staat een nieuwe meting op de rol, die door DIMENSUS wordt uitgevoerd.

Bekijk het project

GemeenteBeleidsMonitor Veiligheid en leefomgeving30/10/2014|Nieuws

De GemeenteBeleidsMonitor (GBM) Veiligheid en Leefomgeving geeft inzicht in de beleving van bewoners van de veiligheid en leefbaarheid in hun directe omgeving. De GBM is in 2013 samen met de gemeenten Breda en Oosterhout ontwikkeld vanuit de behoefte aan bondige en gerichte informatie op gemeente-, kern-, wijk- of buurtniveau. De kracht van de GBM is dat de vragenlijst in de basis compact is. Hierdoor ontstaat ruimte om meer beleidsinformatie te vergaren, ook over andere onderwerpen (bijv. Wmo, dienstverlening, afvalinzameling, woningbehoefte e.d.). Op deze manier kan het enquête-instrument effectief en efficiënt worden ingezet. In 2013 en 2014 hebben metingen plaatsgevonden bij 16 verschillende gemeenten in met name Noord-Brabant en Utrecht.

Lees meer

GemeenteBeleidsMonitor Sociale Kracht11/11/2014|Nieuws

Met de decentralisaties in de zorg voor de deur ontstaat bij veel gemeenten behoefte aan informatie over de participatie en zelfredzaamheid van hun inwoners. De GBM Sociale Kracht geeft gemeenten inzicht in de sociale kracht van wijken, buurten of kernen en legt vanuit het perspectief van de burgers bloot waar extra inspanningen moeten worden geleverd. KING heeft met ons meegedacht bij het opstellen van de vragenlijst, wat ertoe heeft geleid dat de verkorte versie van “Waar Staat Je Gemeente? integraal is opgenomen. KING ondersteunt de pilot. Samenwerkingspartner Lokaal Centraal levert aan de hand van de uitkomsten een concreet en implementeerbaar beleidsadvies, waar gemeenten direct mee aan de slag kunnen.

Lees meer

GemeenteBeleidsMonitor Peilstok11/11/2014|Nieuws

Om snel kerncijfers te verzamelen over een breed scala aan gemeentelijke beleidsonderwerpen, bestaat naast de GBM Veiligheid en Leefomgeving en de GBM Sociale Kracht ook de GBM Peilstok. De Peilstok is een korte vragenlijst die de gemeente aan de hand van een beperkt aantal vragen, zonder in te zoomen,  de stand van zaken geeft over hoe burgers denken over actuele beleidsonderwerpen, zoals dienstverlening, burgerparticipatie, wonen, afval, (mantel)zorg en verkeer. De uitkomsten geven wethouders en raadsleden op een A4-tje de stand van zaken. Met de Peilstok houdt u vinger aan de pols van de samenleving. De Peilstok is zowel apart als in combinatie met andere onderzoeken uit te voeren.

Lees meer

Meldingen over misbruik Woningmarktonderzoek gemeente Voorst (phishing). Er worden geen cadeaus uitgeloofd!19/01/2015|Nieuws

Inwoners van de gemeente Voorst let op! De gemeente Voorst ontvangt meldingen dat bureaus inwoners telefonisch benaderen om vertrouwelijke gegevens te achterhalen (phishing). Hierbij verwijzen zij onder andere naar het woningmarktonderzoek, dat onlangs in de gemeente Voorst heeft gelopen. Geef uw gegevens niet af! Het onderzoek is reeds afgerond! Dimensus, het onderzoeksbureau dat het onderzoek in opdracht van de gemeente heeft uitgevoerd, heeft niets met deze telefoontjes te maken. Ook zullen Dimensus of de gemeente Voorst nooit telefonisch naar uw vertrouwelijke gegevens (zoals bankgegevens) vragen. Lees in het onderstaande bericht wat u moet doen als u een telefoontje krijgt of heeft gehad.

Lees meer

GemeenteBeleidsMonitor Sociale Kracht11/11/2014|Nieuws

Met de decentralisaties in de zorg voor de deur ontstaat bij veel gemeenten behoefte aan informatie over de participatie en zelfredzaamheid van hun inwoners. De GBM Sociale Kracht geeft gemeenten inzicht in de sociale kracht van wijken, buurten of kernen en legt vanuit het perspectief van de burgers bloot waar extra inspanningen moeten worden geleverd. KING heeft met ons meegedacht bij het opstellen van de vragenlijst, wat ertoe heeft geleid dat de verkorte versie van “Waar Staat Je Gemeente? integraal is opgenomen. KING ondersteunt de pilot. Samenwerkingspartner Lokaal Centraal levert aan de hand van de uitkomsten een concreet en implementeerbaar beleidsadvies, waar gemeenten direct mee aan de slag kunnen.

Lees meer

GemeenteBeleidsMonitor Peilstok11/11/2014|Nieuws

Om snel kerncijfers te verzamelen over een breed scala aan gemeentelijke beleidsonderwerpen, bestaat naast de GBM Veiligheid en Leefomgeving en de GBM Sociale Kracht ook de GBM Peilstok. De Peilstok is een korte vragenlijst die de gemeente aan de hand van een beperkt aantal vragen, zonder in te zoomen,  de stand van zaken geeft over hoe burgers denken over actuele beleidsonderwerpen, zoals dienstverlening, burgerparticipatie, wonen, afval, (mantel)zorg en verkeer. De uitkomsten geven wethouders en raadsleden op een A4-tje de stand van zaken. Met de Peilstok houdt u vinger aan de pols van de samenleving. De Peilstok is zowel apart als in combinatie met andere onderzoeken uit te voeren.

Lees meer

GemeenteBeleidsMonitor Veiligheid en leefomgeving30/10/2014|Nieuws

De GemeenteBeleidsMonitor (GBM) Veiligheid en Leefomgeving geeft inzicht in de beleving van bewoners van de veiligheid en leefbaarheid in hun directe omgeving. De GBM is in 2013 samen met de gemeenten Breda en Oosterhout ontwikkeld vanuit de behoefte aan bondige en gerichte informatie op gemeente-, kern-, wijk- of buurtniveau. De kracht van de GBM is dat de vragenlijst in de basis compact is. Hierdoor ontstaat ruimte om meer beleidsinformatie te vergaren, ook over andere onderwerpen (bijv. Wmo, dienstverlening, afvalinzameling, woningbehoefte e.d.). Op deze manier kan het enquête-instrument effectief en efficiënt worden ingezet. In 2013 en 2014 hebben metingen plaatsgevonden bij 16 verschillende gemeenten in met name Noord-Brabant en Utrecht.

Lees meer

GemeenteBeleidsMonitor (GBM): effectief meetinstrument voor beleving veiligheid en leefomgeving01/04/2014|Nieuws

Ingegeven door de behoefte van gemeenten aan een effectieve monitor voor beleving van veiligheid en leefomgeving, heeft DIMENSUS in 2013 samen met de gemeenten Breda en Oosterhout de GBM (GemeenteBeleidsMonitor) ontwikkeld. De GBM combineert de voor gemeenten relevante vragen uit de (oude) GSB-monitor en Integrale Veiligheidsmonitor (IVM) met andere beleidsvragen.

Lees meer

De GBM peilstok01/04/2014|Nieuws

De GBM Veiligheid en Leefomgeving heeft primair tot doel de beleving van veiligheid en aspecten van leefbaarheid in kaart te brengen. Veel gemeenten hebben daarnaast aangegeven behoefte te hebben aan een compacte meting om de stand van zaken op allerlei beleidsterreinen in beeld te brengen.

Lees meer

Stadsenquête & stadspanel gemeente Den Haag12/03/2015|Projecten
Bekijk het project

Onderzoek parkeergarages in Tilburg12/03/2015|Projecten
Bekijk het project

Monitoring Waterdunen18/02/2015|Projecten

Bijdrage van DIMENSUS aan de monitoring van het project Waterdunen in West Zeeuws Vlaanderen aan de hand van enquêtes op locatie onder bezoekers. Het project wordt uitgevoerd voor en met het Kenniscentrum Kusttoerisme van de Hogeschool Zeeland

Bekijk het project

Arbeidsmarktonderzoek alumni Sociale Geografie en Planologie (SGPL) Universiteit Utrecht18/02/2015|Projecten

De Stichting STOGO voert in samenwerking met het Departement Sociale Geografie en Planologie van de faculteit Geografie van de Universiteit van Utrecht periodiek (twee- of driejaarlijks) onderzoek uit onder afgestudeerden van de doctoraal- en masteropleidingen van het departement SGPL. Voor 2015 staat een nieuwe meting op de rol, die door DIMENSUS wordt uitgevoerd.

Bekijk het project

Stadsenquête Leiden 201518/02/2015|Projecten
Bekijk het project

Vervolgmeting minimabeleid gemeente Oosterhout18/02/2015|Projecten
Bekijk het project

Over Dimensus

DIMENSUS is specialist in beleidsondersteunend én -activerend onderzoek. Wij bieden niet alléén cijfers en getallen; essentieel om onderbouwd en afgewogen beleid te ontwikkelen, uitvoeren en evalueren. Ook nemen wij werk uithanden door samen met (semi)overheden en corporaties op zoek te gaan naar de wijze waarop beleid efficiënt en effectief kan worden geïmplementeerd. 

DIMENSUS is opgericht in 2000. Na de inhoudelijke splitsing van STOGO hebben Lilian Bosten en Hans Verhorst de onderzoeksactiviteiten op het gebied van wonen en welzijn verzelfstandigd en voortgezet onder de naam DIMENSUS beleidsonderzoek. 

Door jarenlange ervaring, betrokkenheid bij de thematiek en passie voor het vak, zijn wij een hecht team dat bestaat uit negen medewerkers en een groot aantal veldwerkers onder contract. In 2014 richtte DIMENSUS GEOBAAN Detachering op, dat sociaal geografen en planologen de mogelijkheid biedt werkervaring op te doen. Meer informatie vindt u op www.geobaan.nl