GemeenteBeleidsMonitor Peilstok

Lees meer

GemeenteBeleidsMonitor Sociale Kracht

Lees meer

GemeenteBeleidsMonitor Veiligheid en leefomgeving

Lees meer

Burgerijenquête en Buurt- en dorpsenquête Oosterhout 2015

omnibus / stadspeiling Bekijk het project

Kermisonderzoek Tilburg

recreatie en toerisme Bekijk het project

Arbeidsmarktonderzoek alumni Sociale Geografie en Planologie (SGPL) Universiteit Utrecht

overige beleidsthema’s Bekijk het project

Wijkpeiling Utrecht Oost

leefbaarheid en veiligheid Bekijk het project

Herhalingsmeting coffeeshops Breda

recreatie en toerisme Bekijk het project

Monitor Sociale Kracht gemeente Houten

zorg en welzijn Bekijk het project
 
Bekijk snel:
Uitgelicht Het laatste nieuws Laatste projecten

Wijkpeiling Utrecht Oost25/05/2014|Projecten

Wijkpeilling Oost: welke ideeen hebben bewoners voor het verlevendigen van de buurt?

Bekijk het project

Monitor Sociale Kracht gemeente Houten15/06/2015|Projecten

Om informatie over de sociale kracht van een buurt te verkrijgen, doet Dimensus onderzoek op wijkniveau. Zo kan gericht worden bepaald welke kwetsbare groepen een buurt of wijk kent en wat er nodig is om de dienstverlening voor deze groepen in de gemeente op peil te houden. Zo is elke gemeente in staat om gericht(er) initiatieven te faciliteren en toe te werken naar een meer natuurlijke vorm van participatie waar deze wenselijk is.

 

Bekijk het project

Herhalingsmeting coffeeshops Breda07/07/2015|Projecten

Om een actueel en betrouwbaar beeld te geven van de ontwikkelingen van het coffeeshopbezoek en de mogelijke overlast van het bezoek door omwonenden, voert Dimensus in opdracht van de gemeente Breda regelmatig een onderzoek uit. 

Bekijk het project

Arbeidsmarktonderzoek alumni Sociale Geografie en Planologie (SGPL) Universiteit Utrecht18/02/2015|Projecten

De Stichting STOGO voert in samenwerking met het Departement Sociale Geografie en Planologie van de faculteit Geografie van de Universiteit van Utrecht periodiek (twee- of driejaarlijks) onderzoek uit onder afgestudeerden van de doctoraal- en masteropleidingen van het departement SGPL. Voor 2015 staat een nieuwe meting op de rol, die door DIMENSUS wordt uitgevoerd.

Bekijk het project

Burgerijenquête en Buurt- en dorpsenquête Oosterhout 201507/07/2015|Projecten

De gemeente Oosterhout voert geregeld onderzoek uit onder haar inwoners. Dit jaar voeren wij in opdracht voor de gemeente opnieuw zowel de Burgerijenquête als de Buurt- en dorpsenquête uit. In totaal worden er dit jaar bijna 5000 onderzoeken afgenomen. De onderzoeksrapporten kunt u straks op de site van de gemeente Oosterhout terugvinden. 

Bekijk het project

Kermisonderzoek Tilburg09/07/2015|Projecten

De Tilburgse Kermis of Tilburg Kermis is de grootste kermis van de Benelux. Er staan jaarlijks tussen de 230 en 240 attracties uit binnen- en buitenland, in een 4,5 kilometer lang lint door het centrum van Tilburg. 

Bekijk het project

GemeenteBeleidsMonitor Veiligheid en leefomgeving30/10/2014|Nieuws

De GemeenteBeleidsMonitor (GBM) Veiligheid en Leefomgeving geeft inzicht in de beleving van bewoners van de veiligheid en leefbaarheid in hun directe omgeving. De GBM is in 2013 samen met de gemeenten Breda en Oosterhout ontwikkeld vanuit de behoefte aan bondige en gerichte informatie op gemeente-, kern-, wijk- of buurtniveau. De kracht van de GBM is dat de vragenlijst in de basis compact is. Hierdoor ontstaat ruimte om meer beleidsinformatie te vergaren, ook over andere onderwerpen (bijv. Wmo, dienstverlening, afvalinzameling, woningbehoefte e.d.). Op deze manier kan het enquête-instrument effectief en efficiënt worden ingezet. In 2013 en 2014 hebben metingen plaatsgevonden bij 16 verschillende gemeenten in met name Noord-Brabant en Utrecht.

Lees meer

GemeenteBeleidsMonitor Sociale Kracht11/11/2014|Nieuws

Met de decentralisaties in de zorg voor de deur ontstaat bij veel gemeenten behoefte aan informatie over de participatie en zelfredzaamheid van hun inwoners. De GBM Sociale Kracht geeft gemeenten inzicht in de sociale kracht van wijken, buurten of kernen en legt vanuit het perspectief van de burgers bloot waar extra inspanningen moeten worden geleverd. KING heeft met ons meegedacht bij het opstellen van de vragenlijst, wat ertoe heeft geleid dat de verkorte versie van “Waar Staat Je Gemeente? integraal is opgenomen. KING ondersteunt de pilot. Samenwerkingspartner Lokaal Centraal levert aan de hand van de uitkomsten een concreet en implementeerbaar beleidsadvies, waar gemeenten direct mee aan de slag kunnen.

Lees meer

GemeenteBeleidsMonitor Peilstok11/11/2014|Nieuws

Om snel kerncijfers te verzamelen over een breed scala aan gemeentelijke beleidsonderwerpen, bestaat naast de GBM Veiligheid en Leefomgeving en de GBM Sociale Kracht ook de GBM Peilstok. De Peilstok is een korte vragenlijst die de gemeente aan de hand van een beperkt aantal vragen, zonder in te zoomen,  de stand van zaken geeft over hoe burgers denken over actuele beleidsonderwerpen, zoals dienstverlening, burgerparticipatie, wonen, afval, (mantel)zorg en verkeer. De uitkomsten geven wethouders en raadsleden op een A4-tje de stand van zaken. Met de Peilstok houdt u vinger aan de pols van de samenleving. De Peilstok is zowel apart als in combinatie met andere onderzoeken uit te voeren.

Lees meer

Meldingen over misbruik Woningmarktonderzoek gemeente Voorst (phishing). Er worden geen cadeaus uitgeloofd!19/01/2015|Nieuws

Inwoners van de gemeente Voorst let op! De gemeente Voorst ontvangt meldingen dat bureaus inwoners telefonisch benaderen om vertrouwelijke gegevens te achterhalen (phishing). Hierbij verwijzen zij onder andere naar het woningmarktonderzoek, dat onlangs in de gemeente Voorst heeft gelopen. Geef uw gegevens niet af! Het onderzoek is reeds afgerond! Dimensus, het onderzoeksbureau dat het onderzoek in opdracht van de gemeente heeft uitgevoerd, heeft niets met deze telefoontjes te maken. Ook zullen Dimensus of de gemeente Voorst nooit telefonisch naar uw vertrouwelijke gegevens (zoals bankgegevens) vragen. Lees in het onderstaande bericht wat u moet doen als u een telefoontje krijgt of heeft gehad.

Lees meer

GemeenteBeleidsMonitor Sociale Kracht11/11/2014|Nieuws

Met de decentralisaties in de zorg voor de deur ontstaat bij veel gemeenten behoefte aan informatie over de participatie en zelfredzaamheid van hun inwoners. De GBM Sociale Kracht geeft gemeenten inzicht in de sociale kracht van wijken, buurten of kernen en legt vanuit het perspectief van de burgers bloot waar extra inspanningen moeten worden geleverd. KING heeft met ons meegedacht bij het opstellen van de vragenlijst, wat ertoe heeft geleid dat de verkorte versie van “Waar Staat Je Gemeente? integraal is opgenomen. KING ondersteunt de pilot. Samenwerkingspartner Lokaal Centraal levert aan de hand van de uitkomsten een concreet en implementeerbaar beleidsadvies, waar gemeenten direct mee aan de slag kunnen.

Lees meer

GemeenteBeleidsMonitor Peilstok11/11/2014|Nieuws

Om snel kerncijfers te verzamelen over een breed scala aan gemeentelijke beleidsonderwerpen, bestaat naast de GBM Veiligheid en Leefomgeving en de GBM Sociale Kracht ook de GBM Peilstok. De Peilstok is een korte vragenlijst die de gemeente aan de hand van een beperkt aantal vragen, zonder in te zoomen,  de stand van zaken geeft over hoe burgers denken over actuele beleidsonderwerpen, zoals dienstverlening, burgerparticipatie, wonen, afval, (mantel)zorg en verkeer. De uitkomsten geven wethouders en raadsleden op een A4-tje de stand van zaken. Met de Peilstok houdt u vinger aan de pols van de samenleving. De Peilstok is zowel apart als in combinatie met andere onderzoeken uit te voeren.

Lees meer

GemeenteBeleidsMonitor Veiligheid en leefomgeving30/10/2014|Nieuws

De GemeenteBeleidsMonitor (GBM) Veiligheid en Leefomgeving geeft inzicht in de beleving van bewoners van de veiligheid en leefbaarheid in hun directe omgeving. De GBM is in 2013 samen met de gemeenten Breda en Oosterhout ontwikkeld vanuit de behoefte aan bondige en gerichte informatie op gemeente-, kern-, wijk- of buurtniveau. De kracht van de GBM is dat de vragenlijst in de basis compact is. Hierdoor ontstaat ruimte om meer beleidsinformatie te vergaren, ook over andere onderwerpen (bijv. Wmo, dienstverlening, afvalinzameling, woningbehoefte e.d.). Op deze manier kan het enquête-instrument effectief en efficiënt worden ingezet. In 2013 en 2014 hebben metingen plaatsgevonden bij 16 verschillende gemeenten in met name Noord-Brabant en Utrecht.

Lees meer

GemeenteBeleidsMonitor (GBM): effectief meetinstrument voor beleving veiligheid en leefomgeving01/04/2014|Nieuws

Ingegeven door de behoefte van gemeenten aan een effectieve monitor voor beleving van veiligheid en leefomgeving, heeft DIMENSUS in 2013 samen met de gemeenten Breda en Oosterhout de GBM (GemeenteBeleidsMonitor) ontwikkeld. De GBM combineert de voor gemeenten relevante vragen uit de (oude) GSB-monitor en Integrale Veiligheidsmonitor (IVM) met andere beleidsvragen.

Lees meer

De GBM peilstok01/04/2014|Nieuws

De GBM Veiligheid en Leefomgeving heeft primair tot doel de beleving van veiligheid en aspecten van leefbaarheid in kaart te brengen. Veel gemeenten hebben daarnaast aangegeven behoefte te hebben aan een compacte meting om de stand van zaken op allerlei beleidsterreinen in beeld te brengen.

Lees meer

Alumni-onderzoek09/07/2015|Projecten

De Stichting STOGO voert in samenwerking met het Departement Sociale Geografie en Planologie van de Faculteit Geowetenschappen van de Universiteit periodiek (twee- tot driejaarlijks) een onderzoek uit onder recent afgestudeerden van de doctoraal- en masteropleidingen van het departement. Primair doel van dit onderzoek is vast te stellen hoe de beroepscarrière van afgestudeerde geografen en planologen verloopt, in welke sectoren zij werkzaam zijn en in hoeverre de beroepscarrière aansluit bij de opleiding en omgekeerd. Door dit onderzoek regelmatig uit te voeren kan continu zicht worden gehouden op de arbeidsmarktpotenties en carrièremogelijkheden van geografen en planologen. Het levert tevens informatie voor de periodieke beoordeling van de opleidingen (visitatie).​

Bekijk het project

Kermisonderzoek Tilburg09/07/2015|Projecten

De Tilburgse Kermis of Tilburg Kermis is de grootste kermis van de Benelux. Er staan jaarlijks tussen de 230 en 240 attracties uit binnen- en buitenland, in een 4,5 kilometer lang lint door het centrum van Tilburg. 

Bekijk het project

Herhalingsmeting coffeeshops Breda07/07/2015|Projecten

Om een actueel en betrouwbaar beeld te geven van de ontwikkelingen van het coffeeshopbezoek en de mogelijke overlast van het bezoek door omwonenden, voert Dimensus in opdracht van de gemeente Breda regelmatig een onderzoek uit. 

Bekijk het project

Burgerijenquête en Buurt- en dorpsenquête Oosterhout 201507/07/2015|Projecten

De gemeente Oosterhout voert geregeld onderzoek uit onder haar inwoners. Dit jaar voeren wij in opdracht voor de gemeente opnieuw zowel de Burgerijenquête als de Buurt- en dorpsenquête uit. In totaal worden er dit jaar bijna 5000 onderzoeken afgenomen. De onderzoeksrapporten kunt u straks op de site van de gemeente Oosterhout terugvinden. 

Bekijk het project

Ondernemerspeiling Roosendaal07/07/2015|Projecten

Ondernemers zijn van groot belang voor elke gemeente. De gemeente Roosendaal vindt het daarom belangrijk te weten in hoeverre ondernemers tevreden zijn over de geboden dienstverlening door de gemeente. In juli 2015 voeren zij daarom een onderzoek uit onder bedrijven en zzp-ers. Het onderzoek is bedoeld om meer inzicht te krijgen in de wijze waarop ondernemers de omgeving en de bereikbaarheid van het bedrijf waarderen. Ook wordt onderzocht hoe tevreden men is over het contact met de gemeente, het economisch beleid en de service. 

Bekijk het project

Evaluatie ondergrondse containers07/07/2015|Projecten
Bekijk het project

Over Dimensus

DIMENSUS is specialist in beleidsondersteunend én -activerend onderzoek. Wij bieden niet alléén cijfers en getallen; essentieel om onderbouwd en afgewogen beleid te ontwikkelen, uitvoeren en evalueren. Ook nemen wij werk uithanden door samen met (semi)overheden en corporaties op zoek te gaan naar de wijze waarop beleid efficiënt en effectief kan worden geïmplementeerd.