GemeenteBeleidsMonitor Veiligheid en Leefomgeving

Lees meer

GemeenteBeleidsMonitor Peilstok

Lees meer

GemeenteBeleidsMonitor Sociale Kracht

Lees meer

Evenementenmonitor Heerlen

recreatie en toerisme Bekijk het project

Alumnionderzoek Avans Breda en UU:

overige beleidsthema’s Bekijk het project

Gemeentelijke Beleidsmonitor 2015

leefbaarheid en veiligheid Bekijk het project

Monitor Sociale Kracht

zorg en welzijn Bekijk het project

Parkeeronthaal Zeeuwse Kust 2015

recreatie en toerisme Bekijk het project

Ondernemersenquête Roosendaal

bedrijven en voorzieningen Bekijk het project
 
Bekijk snel:
Uitgelicht Het laatste nieuws Laatste projecten

Monitor Sociale Kracht 26/11/2015|Projecten

Om informatie over de sociale kracht van een buurt te verkrijgen, doet Dimensus onderzoek op wijkniveau. Zo kan gericht worden bepaald welke kwetsbare groepen een buurt of wijk kent en wat er nodig is om de dienstverlening voor deze groepen in de gemeente op peil te houden. Zo is elke gemeente in staat om gericht(er) initiatieven te faciliteren en toe te werken naar een meer natuurlijke vorm van participatie waar deze wenselijk is. 

 

Bekijk het project

Evenementenmonitor Heerlen12/11/2015|Projecten

De informatie uit de monitor moet uiteindelijk de basis vormen voor gefundeerde keuzes in toekomstig beleid. De monitor levert onder andere bruikbare informatie over het aantal bezoekers, hun bestedingen en hun waardering.

 

Bekijk het project

Gemeentelijke Beleidsmonitor 201517/09/2015|Projecten

De enquêteresultaten worden gebruikt om te bekijken wat de diverse gemeenten nog meer kunnen doen om de wijken en buurten veiliger en leefbaarder te maken en hoe de sociale kracht kan worden benut en bevorderd. In totaal worden zo’n 30.000 inwoners in de regio Breda uitgenodigd om aan het onderzoek mee te doen. Later in het najaar van 2015 volgen onder andere de gemeente IJselstein-Montfoort, Woerden en Zeist.

Bekijk het project

Parkeeronthaal Zeeuwse Kust 201517/09/2015|Projecten

De enquêteurs van Dimensus hebben met name in augustus maar ook in september op vooraf vastgestelde tijden en parkeerplaatsen gewerkt. Door respondenten ook potentiële winnaars te maken van een weekend Zeeland waren deelnemers – hoewel “bepakt en bezakt” en ook met kinderen – veelal toch bereid hun medewerking te verlenen. In totaal zijn 1000 enquêtes afgenomen om een goed beeld te verkrijgen van behoeften en wensen van gebruikers.

Bekijk het project

Alumnionderzoek Avans Breda en UU: 05/11/2015|Projecten

Niet alleen komt het contact met alumni ten goede aan de kwaliteit van de opleiding en kan het de aansluiting op de arbeidsmarkt verbeteren. Zij kunnen meer betekenen! Alumni kunnen een rol spelen door ervaringen te delen in gastcolleges en studenten te begeleiden in het proces van hun studiekeuze. Daarnaast beschikken alumni over een netwerk, waarbij zij huidige studenten van dienst kunnen zijn bij het vinden van een afstudeerplek, stage of zelfs een baan! Zo dragen alumni ook al snel bij aan de profilering en reputatie van de opleiding.

Bekijk het project

Ondernemersenquête Roosendaal12/11/2015|Projecten

Dimensus voerde een uitgebreide ondernemerspeiling uit met aan de basis de gevalideerde ondernemerspeling van KING. In de peiling van KING wordt gefocust op het functioneren van de gemeente op vijf onderwerpen: (digitale) dienstverlening, lokale regel- en lastendruk, de relatie ondernemer-gemeente, het economisch beleid en het vestigingsklimaat.

Bekijk het project

GemeenteBeleidsMonitor Veiligheid en Leefomgeving30/10/2014|Nieuws

De GemeenteBeleidsMonitor (GBM) Veiligheid en Leefomgeving geeft inzicht in de beleving van bewoners van de veiligheid en leefbaarheid in hun directe omgeving. De vernieuwde GBM sluit hiermee aan op actuele beleidsthema's als participatie, zelfredzaamheid en burgerinitiatief en herbergt daarnaast de belangrijkste vragen uit de voormalige Veiligheidsmonitor. De GBM is in 2013 samen met de gemeenten Breda en Oosterhout ontwikkeld vanuit de behoefte aan bondige en gerichte informatie op gemeente-, kern-, wijk- of buurtniveau. De kracht van de GBM is dat de vragenlijst in de basis compact is. Hierdoor ontstaat ruimte om meer beleidsinformatie te vergaren, ook over andere onderwerpen (bijv. dienstverlening, afvalinzameling, wmo, woningbehoefte e.d.). Op deze manier kan het enquête-instrument effectief en efficiënt worden ingezet. In 2013 en 2014 hebben metingen plaatsgevonden bij verschillende gemeenten in met name Noord-Brabant en Utrecht. In 2015 vinden metingen plaats bij de gemeenten Oosterhout, Breda, Baarle-Nassau, Geertruidenberg, Gilze Rijen, Alphen Chaam, Drimmelen en Zundert. In de gemeente Houten heeft eerder een pilot Sociale Kracht plaatsgevonden. Voor meer informatie over de GemeenteBeleidsMonitor neemt u contact op met Lilian Bosten via lilian.bosten@dimensus.nl of tel.: 076 5150304.

Lees meer

GemeenteBeleidsMonitor Sociale Kracht11/11/2014|Nieuws

Met de decentralisaties in de zorg voor de deur ontstaat bij veel gemeenten behoefte aan informatie over de participatie en zelfredzaamheid van hun inwoners. De GBM Sociale Kracht geeft gemeenten inzicht in de sociale kracht van wijken, buurten of kernen en legt vanuit het perspectief van de burgers bloot waar extra inspanningen moeten worden geleverd. KING heeft met ons meegedacht bij het opstellen van de vragenlijst, wat ertoe heeft geleid dat de verkorte versie van “Waar Staat Je Gemeente? integraal is opgenomen. KING ondersteunt de pilot. Samenwerkingspartner Lokaal Centraal levert aan de hand van de uitkomsten een concreet en implementeerbaar beleidsadvies, waar gemeenten direct mee aan de slag kunnen.

Lees meer

GemeenteBeleidsMonitor Peilstok11/11/2014|Nieuws

Om snel kerncijfers te verzamelen over een breed scala aan gemeentelijke beleidsonderwerpen, bestaat naast de GBM Veiligheid en Leefomgeving en de GBM Sociale Kracht ook de GBM Peilstok. De Peilstok is een korte vragenlijst die de gemeente aan de hand van een beperkt aantal vragen, zonder in te zoomen,  de stand van zaken geeft over hoe burgers denken over actuele beleidsonderwerpen, zoals dienstverlening, burgerparticipatie, wonen, afval, (mantel)zorg en verkeer. De uitkomsten geven wethouders en raadsleden op een A4-tje de stand van zaken. Met de Peilstok houdt u vinger aan de pols van de samenleving. De Peilstok is zowel apart als in combinatie met andere onderzoeken uit te voeren.

Lees meer

Meldingen over misbruik Woningmarktonderzoek gemeente Voorst (phishing). Er worden geen cadeaus uitgeloofd!19/01/2015|Nieuws

Inwoners van de gemeente Voorst let op! De gemeente Voorst ontvangt meldingen dat bureaus inwoners telefonisch benaderen om vertrouwelijke gegevens te achterhalen (phishing). Hierbij verwijzen zij onder andere naar het woningmarktonderzoek, dat onlangs in de gemeente Voorst heeft gelopen. Geef uw gegevens niet af! Het onderzoek is reeds afgerond! Dimensus, het onderzoeksbureau dat het onderzoek in opdracht van de gemeente heeft uitgevoerd, heeft niets met deze telefoontjes te maken. Ook zullen Dimensus of de gemeente Voorst nooit telefonisch naar uw vertrouwelijke gegevens (zoals bankgegevens) vragen. Lees in het onderstaande bericht wat u moet doen als u een telefoontje krijgt of heeft gehad.

Lees meer

GemeenteBeleidsMonitor Sociale Kracht11/11/2014|Nieuws

Met de decentralisaties in de zorg voor de deur ontstaat bij veel gemeenten behoefte aan informatie over de participatie en zelfredzaamheid van hun inwoners. De GBM Sociale Kracht geeft gemeenten inzicht in de sociale kracht van wijken, buurten of kernen en legt vanuit het perspectief van de burgers bloot waar extra inspanningen moeten worden geleverd. KING heeft met ons meegedacht bij het opstellen van de vragenlijst, wat ertoe heeft geleid dat de verkorte versie van “Waar Staat Je Gemeente? integraal is opgenomen. KING ondersteunt de pilot. Samenwerkingspartner Lokaal Centraal levert aan de hand van de uitkomsten een concreet en implementeerbaar beleidsadvies, waar gemeenten direct mee aan de slag kunnen.

Lees meer

GemeenteBeleidsMonitor Peilstok11/11/2014|Nieuws

Om snel kerncijfers te verzamelen over een breed scala aan gemeentelijke beleidsonderwerpen, bestaat naast de GBM Veiligheid en Leefomgeving en de GBM Sociale Kracht ook de GBM Peilstok. De Peilstok is een korte vragenlijst die de gemeente aan de hand van een beperkt aantal vragen, zonder in te zoomen,  de stand van zaken geeft over hoe burgers denken over actuele beleidsonderwerpen, zoals dienstverlening, burgerparticipatie, wonen, afval, (mantel)zorg en verkeer. De uitkomsten geven wethouders en raadsleden op een A4-tje de stand van zaken. Met de Peilstok houdt u vinger aan de pols van de samenleving. De Peilstok is zowel apart als in combinatie met andere onderzoeken uit te voeren.

Lees meer

GemeenteBeleidsMonitor Veiligheid en Leefomgeving30/10/2014|Nieuws

De GemeenteBeleidsMonitor (GBM) Veiligheid en Leefomgeving geeft inzicht in de beleving van bewoners van de veiligheid en leefbaarheid in hun directe omgeving. De vernieuwde GBM sluit hiermee aan op actuele beleidsthema's als participatie, zelfredzaamheid en burgerinitiatief en herbergt daarnaast de belangrijkste vragen uit de voormalige Veiligheidsmonitor. De GBM is in 2013 samen met de gemeenten Breda en Oosterhout ontwikkeld vanuit de behoefte aan bondige en gerichte informatie op gemeente-, kern-, wijk- of buurtniveau. De kracht van de GBM is dat de vragenlijst in de basis compact is. Hierdoor ontstaat ruimte om meer beleidsinformatie te vergaren, ook over andere onderwerpen (bijv. dienstverlening, afvalinzameling, wmo, woningbehoefte e.d.). Op deze manier kan het enquête-instrument effectief en efficiënt worden ingezet. In 2013 en 2014 hebben metingen plaatsgevonden bij verschillende gemeenten in met name Noord-Brabant en Utrecht. In 2015 vinden metingen plaats bij de gemeenten Oosterhout, Breda, Baarle-Nassau, Geertruidenberg, Gilze Rijen, Alphen Chaam, Drimmelen en Zundert. In de gemeente Houten heeft eerder een pilot Sociale Kracht plaatsgevonden. Voor meer informatie over de GemeenteBeleidsMonitor neemt u contact op met Lilian Bosten via lilian.bosten@dimensus.nl of tel.: 076 5150304.

Lees meer

GemeenteBeleidsMonitor (GBM): effectief meetinstrument voor beleving veiligheid en leefomgeving01/04/2014|Nieuws

Ingegeven door de behoefte van gemeenten aan een effectieve monitor voor beleving van veiligheid en leefomgeving, heeft DIMENSUS in 2013 samen met de gemeenten Breda en Oosterhout de GBM (GemeenteBeleidsMonitor) ontwikkeld. De GBM combineert de voor gemeenten relevante vragen uit de (oude) GSB-monitor en Integrale Veiligheidsmonitor (IVM) met andere beleidsvragen.

Lees meer

De GBM peilstok01/04/2014|Nieuws

De GBM Veiligheid en Leefomgeving heeft primair tot doel de beleving van veiligheid en aspecten van leefbaarheid in kaart te brengen. Veel gemeenten hebben daarnaast aangegeven behoefte te hebben aan een compacte meting om de stand van zaken op allerlei beleidsterreinen in beeld te brengen.

Lees meer

Monitor Sociale Kracht 26/11/2015|Projecten

Om informatie over de sociale kracht van een buurt te verkrijgen, doet Dimensus onderzoek op wijkniveau. Zo kan gericht worden bepaald welke kwetsbare groepen een buurt of wijk kent en wat er nodig is om de dienstverlening voor deze groepen in de gemeente op peil te houden. Zo is elke gemeente in staat om gericht(er) initiatieven te faciliteren en toe te werken naar een meer natuurlijke vorm van participatie waar deze wenselijk is. 

 

Bekijk het project

Burgerijenquête en Buurt- en dorpsenquête Oosterhout 201512/11/2015|Projecten

De gemeente Oosterhout voert geregeld onderzoek uit onder haar inwoners. Dit jaar voeren wij in opdracht voor de gemeente opnieuw zowel de Burgerijenquête als de Buurt- en dorpsenquête uit. In totaal worden er dit jaar bijna 5000 onderzoeken afgenomen. De onderzoeksrapporten kunt u straks op de site van de gemeente Oosterhout terugvinden. 

Bekijk het project

Evenementenmonitor Heerlen12/11/2015|Projecten

De informatie uit de monitor moet uiteindelijk de basis vormen voor gefundeerde keuzes in toekomstig beleid. De monitor levert onder andere bruikbare informatie over het aantal bezoekers, hun bestedingen en hun waardering.

 

Bekijk het project

Ondernemersenquête Roosendaal12/11/2015|Projecten

Dimensus voerde een uitgebreide ondernemerspeiling uit met aan de basis de gevalideerde ondernemerspeling van KING. In de peiling van KING wordt gefocust op het functioneren van de gemeente op vijf onderwerpen: (digitale) dienstverlening, lokale regel- en lastendruk, de relatie ondernemer-gemeente, het economisch beleid en het vestigingsklimaat.

Bekijk het project

Arbeidsmarktonderzoek alumni Sociale Geografie en Planologie (SGPL) Universiteit Utrecht05/11/2015|Projecten

De Stichting STOGO voert in samenwerking met het Departement Sociale Geografie en Planologie van de faculteit Geografie van de Universiteit van Utrecht periodiek (twee- of driejaarlijks) onderzoek uit onder afgestudeerden van de doctoraal- en masteropleidingen van het departement SGPL. Voor 2015 staat een nieuwe meting op de rol, die door DIMENSUS wordt uitgevoerd.

Bekijk het project

Alumnionderzoek Avans Breda en UU: 05/11/2015|Projecten

Niet alleen komt het contact met alumni ten goede aan de kwaliteit van de opleiding en kan het de aansluiting op de arbeidsmarkt verbeteren. Zij kunnen meer betekenen! Alumni kunnen een rol spelen door ervaringen te delen in gastcolleges en studenten te begeleiden in het proces van hun studiekeuze. Daarnaast beschikken alumni over een netwerk, waarbij zij huidige studenten van dienst kunnen zijn bij het vinden van een afstudeerplek, stage of zelfs een baan! Zo dragen alumni ook al snel bij aan de profilering en reputatie van de opleiding.

Bekijk het project

Over Dimensus

DIMENSUS is specialist in beleidsondersteunend én -activerend onderzoek. Wij bieden niet alléén cijfers en getallen; essentieel om onderbouwd en afgewogen beleid te ontwikkelen, uitvoeren en evalueren. Ook nemen wij werk uithanden door samen met (semi)overheden en corporaties op zoek te gaan naar de wijze waarop beleid efficiënt en effectief kan worden geïmplementeerd.

Dimensus Beleidsonderzoek biedt producten op maat die zijn ontwikkeld voor én in samenspraak met beleidsmakers! Op wijk- en/of buurtniveau maken wij inzichtelijk waar zich welke problemen bevinden en bovenal waar kansen liggen; op het gebied van leefbaarheid, veiligheid en sociale kwaliteit, maar ook op andere beleidsterreinen. En natuurlijk kijken we kritisch naar budgetten; door waar mogelijk onderzoeken samen te voegen of gemeenten te faciliteren gezamenlijk op te trekken. Kortom: onderzoek waar u direct mee aan de slag kunt. Zo doen wij dat bij Dimensus!