Start nieuwe metingen rondom hostels in Almere en s-Hertogenbosch

Lees meer

GemeenteBeleidsMonitor Veiligheid en leefomgeving

Lees meer

Stadspanel Den Haag 2014

omnibus / stadspeiling Bekijk het project

Parkeeronderzoek winkelcentrum de Ruwert, Oss

inrichting openbare ruimte Bekijk het project

GemeenteBeleidsMonitor Noord-Brabant 2013

leefbaarheid en veiligheid Bekijk het project

Afvalinzameling Woudenberg

klanttevredenheid Bekijk het project

Klanttevredenheid Werk en Inkomen Tilburg

klanttevredenheid Bekijk het project

Bezoekers Tilburgse kermis 2014

recreatie en toerisme Bekijk het project

Wijkpeiling Utrecht Oost

leefbaarheid en veiligheid Bekijk het project

Monitoring Waterdunen

recreatie en toerisme Bekijk het project
 
Bekijk snel:
Uitgelicht Het laatste nieuws Laatste projecten

GemeenteBeleidsMonitor Noord-Brabant 201327/05/2014|Projecten

GemeenteBeleidsMonitor (GBM): effectief meetinstrument voor beleving veiligheid  en leefomgeving

Ingegeven door de behoefte van gemeenten aan een effectieve monitor voor beleving van veiligheid en leefomgeving, heeft DIMENSUS in 2013 samen met de gemeenten Breda en Oosterhout de GBM (GemeenteBeleidsMonitor) ontwikkeld.

Bekijk het project

Klanttevredenheid Werk en Inkomen Tilburg16/06/2014|Projecten

Gemeenten willen in toenemende mate hun diensten aanbieden via internet en klanten de mogelijkheid bieden via internet zaken met de gemeente te regelen. Door klanten wordt hier echter nog maar weinig gebruik van gemaakt. Veel klanten geven de voorkeur aan telefonisch contact of komen liever even langs bij de gemeente. Voor de afdeling Werk en Inkomen van de gemeente Tilburg heeft DIMENSUS de redenen onderzocht waarom mensen liever naar de balie komen en op basis hiervan de mogelijkheden en voorwaarden geschetst om het internet beter te benutten.

 

Bekijk het project

Stadspanel Den Haag 201427/05/2014|Projecten

Stadsenquete Den Haag wordt Stadspanel Den Haag

Bekijk het project

Wijkpeiling Utrecht Oost25/05/2014|Projecten

Wijkpeilling Oost: welke ideeen hebben bewoners voor het verlevendigen van de buurt?

Bekijk het project

Afvalinzameling Woudenberg26/05/2014|Projecten

Onderzoek naar afvalinzameling en afvalscheiding biedt aanknopingspunten voor beleid

Bekijk het project

Monitoring Waterdunen16/06/2014|Projecten

Bijdrage van DIMENSUS aan de monitoring van het project Waterdunen in West Zeeuws Vlaanderen aan de hand van enquêtes op locatie onder bezoekers. Het project wordt uitgevoerd voor en met het Kenniscentrum Kusttoerisme van de Hogeschool Zeeland

Bekijk het project

Parkeeronderzoek winkelcentrum de Ruwert, Oss11/09/2014|Projecten

De gemeente Oss heeft in Maart 2013 een blauwe parkeerzone ingevoerd bij winkelcentrum de Ruwert.

Bekijk het project

Bezoekers Tilburgse kermis 201411/09/2014|Projecten

De grootste kermis van de Benelux trekt elk jaar weer duizenden bezoekers. Wij vroegen de bezoekers naar hun mening over de kwaliteit en uitstraling van de kermis in Tilburg.

Bekijk het project

Start nieuwe metingen rondom hostels in Almere en s-Hertogenbosch01/04/2014|Nieuws

In navolging van de gemeente Utrecht heeft een aantal gemeenten één of meer woonvoorzieningen geopend voor verslaafde dak- en thuislozen. Doel hiervan is deze burgers een onderkomen te bieden en tegelijkertijd de overlast van deze groepen in de steden te verminderen. DIMENSUS onderzoekt de effecten van de komst van een dergelijke woonvoorziening op de leefbaarheid in de buurt.

Lees meer

GemeenteBeleidsMonitor Veiligheid en leefomgeving30/10/2014|Nieuws

De GemeenteBeleidsMonitor (GBM) Veiligheid en leefomgeving is een meetinstrument dat inzicht verschaft in de beleving van inwoners betreffende veiligheid en leefomgeving in een gemeente. In 2013 is de GBM ontwikkeld vanuit de behoefte van gemeenten aan bondige en gerichte informatie op gemeenteniveau of op kern-, wijk- of buurtniveau. De kracht van de GBM is dat de vragenlijst in de basis compact is. De GBM richt zich alleen op vraagstukken op het gebied van veiligheid en leefomgeving die er voor gemeenten echt toe doen. Hierdoor ontstaat ruimte om meer informatie te vergaren, zo kunt u verdiepende vragen toevoegen over veiligheid en leefomgeving specifiek voor uw gemeente of u kunt kiezen voor een ander onderwerp waar u graag de opinie van uw burgers over wil weten, zoals sociale kracht, dienstverlening van de gemeente of vragen over de WMO.

In 2013 en 2014 hebben metingen plaatsgevonden bij 16 verschillende gemeenten in met name Noord-Brabant en Utrecht.

Lees meer

GemeenteBeleidsMonitor Veiligheid en leefomgeving30/10/2014|Nieuws

De GemeenteBeleidsMonitor (GBM) Veiligheid en leefomgeving is een meetinstrument dat inzicht verschaft in de beleving van inwoners betreffende veiligheid en leefomgeving in een gemeente. In 2013 is de GBM ontwikkeld vanuit de behoefte van gemeenten aan bondige en gerichte informatie op gemeenteniveau of op kern-, wijk- of buurtniveau. De kracht van de GBM is dat de vragenlijst in de basis compact is. De GBM richt zich alleen op vraagstukken op het gebied van veiligheid en leefomgeving die er voor gemeenten echt toe doen. Hierdoor ontstaat ruimte om meer informatie te vergaren, zo kunt u verdiepende vragen toevoegen over veiligheid en leefomgeving specifiek voor uw gemeente of u kunt kiezen voor een ander onderwerp waar u graag de opinie van uw burgers over wil weten, zoals sociale kracht, dienstverlening van de gemeente of vragen over de WMO.

In 2013 en 2014 hebben metingen plaatsgevonden bij 16 verschillende gemeenten in met name Noord-Brabant en Utrecht.

Lees meer

GemeenteBeleidsMonitor (GBM): effectief meetinstrument voor beleving veiligheid en leefomgeving01/04/2014|Nieuws

Ingegeven door de behoefte van gemeenten aan een effectieve monitor voor beleving van veiligheid en leefomgeving, heeft DIMENSUS in 2013 samen met de gemeenten Breda en Oosterhout de GBM (GemeenteBeleidsMonitor) ontwikkeld. De GBM combineert de voor gemeenten relevante vragen uit de (oude) GSB-monitor en Integrale Veiligheidsmonitor (IVM) met andere beleidsvragen.

Lees meer

De GBM peilstok01/04/2014|Nieuws

De GBM Veiligheid en Leefomgeving heeft primair tot doel de beleving van veiligheid en aspecten van leefbaarheid in kaart te brengen. Veel gemeenten hebben daarnaast aangegeven behoefte te hebben aan een compacte meting om de stand van zaken op allerlei beleidsterreinen in beeld te brengen.

Lees meer

Verzamelt uw gemeente optimaal afval in?01/04/2014|Nieuws

Het afvalbeleid is een belangrijk speerpunt bij veel gemeenten. Een goed afvalbeleid combineert kostenefficiëntie met het bereiken van milieudoelstellingen en optimaal gemak voor de burger.

Lees meer

De mening van burgers telt ! Ook bij een terugtredende overheid.01/04/2014|Nieuws

Gemeenten krijgen in toenemende mate een faciliterende en coördinerende rol in een maatschappij waarin de burger steeds meer voor zichzelf moet opkomen: de participatiesamenleving.

Lees meer

Detachering van onderzoekers via DIMENSUS01/04/2014|Nieuws

De perfecte match: extra handjes voor uw organisatie en jonge academici aan het werk

 

Lees meer

Draagvlakonderzoek Regionaal Co÷rdinatiepunt Fraudebestrijding (RCF)29/10/2014|Projecten

Het RCF (Regionaal Coördinatiepunt Fraudebestrijding) voorziet gemeenten van ondersteuning en informatie bij fraudebestrijding.

Bekijk het project

Stadsenquete Den Haag 201207/10/2014|Projecten
Bekijk het project

Parkeeronderzoek winkelcentrum de Ruwert, Oss11/09/2014|Projecten

De gemeente Oss heeft in Maart 2013 een blauwe parkeerzone ingevoerd bij winkelcentrum de Ruwert.

Bekijk het project

Bezoekers Tilburgse kermis 201411/09/2014|Projecten

De grootste kermis van de Benelux trekt elk jaar weer duizenden bezoekers. Wij vroegen de bezoekers naar hun mening over de kwaliteit en uitstraling van de kermis in Tilburg.

Bekijk het project

Klanttevredenheid Werk en Inkomen Tilburg16/06/2014|Projecten

Gemeenten willen in toenemende mate hun diensten aanbieden via internet en klanten de mogelijkheid bieden via internet zaken met de gemeente te regelen. Door klanten wordt hier echter nog maar weinig gebruik van gemaakt. Veel klanten geven de voorkeur aan telefonisch contact of komen liever even langs bij de gemeente. Voor de afdeling Werk en Inkomen van de gemeente Tilburg heeft DIMENSUS de redenen onderzocht waarom mensen liever naar de balie komen en op basis hiervan de mogelijkheden en voorwaarden geschetst om het internet beter te benutten.

 

Bekijk het project

Monitoring Waterdunen16/06/2014|Projecten

Bijdrage van DIMENSUS aan de monitoring van het project Waterdunen in West Zeeuws Vlaanderen aan de hand van enquêtes op locatie onder bezoekers. Het project wordt uitgevoerd voor en met het Kenniscentrum Kusttoerisme van de Hogeschool Zeeland

Bekijk het project

Over Dimensus

DIMENSUS is in 2000 opgericht door Lilian Bosten (1961) en Hans Verhorst (1959), allebei sociaal geograaf uit Utrecht. Eind jaren tachtig zijn wij als projectleider gaan werken bij STOGO onderzoek & advies in Utrecht. STOGO was een spin-off van de Utrechtse universiteit, opgezet om net-afgestudeerde sociaal-geografen werkervaring te laten opdoen in de onderzoekspraktijk. Vanaf die tijd hebben wij ons contactennetwerk opgebouwd in met name de gemeentelijke onderzoekswereld.